Monthly Archives

maart 2020

Schijf Groep partner ambitieus renovatieproject Depot Zuid Amsterdam

By | Uncategorized

De Schijf Groep is de afgelopen periode trotse partner geweest in de de ambitieuze renovatie van Depot Zuid in Amsterdam. Dit voormalig opslagdepot van het Rijksmuseum ondergaat een transformatie naar aan een aantal luxe appartementen. Een grootschalig project waarbij alleen de monumentale gevels van het pand behouden blijven vraagt om een zeer specifieke aanpak, hierbij zag hoofdaannemer Jan IJskes Funderingstechnieken De Coogh wederom een ideale partner in de Schijf Groep. Op onze beurt zijn we de samenwerking voor dit project aangegaan met Van Schie B.V.

Sloopwerk

Nadat de monumentale gevels waren gestut door middel van een indrukwekkende staalconstructie konden onze mensen starten met de uitgebreide strip- en sloopwerkzaamheden. Hierbij zijn herbruikbare materialen zoals de vloerdelen dankzij de circulaire sloopwijze zoveel mogelijk behouden gebleven.

Grondwerk en damwand

Na het voltooien van de sloopwerkzaamheden kon de tweede fase van het project beginnen. Op het volledig lege middenterrein zullen de ondergrondse parkeergarage en de fundering voor de nieuwbouw worden gerealiseerd. Rondom het te ontgraven gebied zijn in samenwerking met Van Schie B.V. stalen damwanden geplaatst voordat het ontgraven kon beginnen. Ook is de bestaande fundering verwijderd om plaats te maken voor de parkeergarage en het nieuwe fundament. In totaal is zo’n 00000m3 grond en puin afgegraven en afgevoerd onder de juiste condities.

Houten Damwanden

Na de ontgraving volgde voor Schijf de laatste fase in dit project. Het slaan van houten damwanden ten behoeve van de te storten betonnen poeren.

circo training 2020

Enthousiasme bij Circo over circulaire werkwijze Schijf Groep

By | Nieuws, Uncategorized

De trainers van CIRCO Creating Business through Circular Design waren zeer enthousiast over de circulaire werkwijze van de Schijf Groep en Schijf Restoric op het gebied van sloop- en demontagewerkzaamheden en het daadwerkelijk toepassen van vrijgekomen circulaire bouwmaterialen. Naar aanleiding hiervan zijn we gevraagd voor een interview dat als blog is geplaatst op de website van Circo.

https://www.circonl.nl/interview-schijf-groep