Category

Asbest

Asbest verwijderen

By | Asbest

Asbest verwijderen

Uitvoering:
2013

Locatie:
Winkelcentrum Schalkwijk

Project:
Schijf heeft weer eens laten zien dat zij hun mannetje staan als het gaat om calamiteiten. Op een vrijdagmiddag om half zes kregen zij de vraag of men in een winkelcentrum een 85 m1 lange luifel onder asbestcondities veilig kon maken. In de luifel was namelijk spuitasbest toegepast en de naden en kieren van de aftimmering van deze luifel moesten op stel en sprong asbestveilig worden gemaakt. Verstoring van het winkelend personeel was echter onbespreekbaar en in overleg met arbeidsinspectie en gemeente is besloten dit tijdens sluitingstijd uit te voeren. Er moest tussen zaterdagavond 18:00 uur en maandagmorgen 10:00 uur 85 m1 luifel in containment gezet worden, onder asbestcondities een deel van de luifel verwijderd worden, en de naden van de luifel moesten met hout en kit duurzaam dicht gezet worden. Uiteindelijk moest dit alles gereinigd worden om een vrijgavemeting uit te kunnen laten voeren.Dag en nacht is Schijf in ploegendienst door gegaan met gemiddeld 8 asbestdeskundigen, maandagmorgen om 7:00 uur was de vrijgave een feit, voor 10 uur was alles weer afgebroken en afgevoerd. Niets wijst meer bij de winkeliers en het winkelend publiek op de grote actie die geweest is.

Asbest verwijderen

By | Asbest

Asbest verwijderen

Uitvoering:
2013

Locatie:
Hoofdweg Nieuw Vennep

Project:
Voor Montagebedrijf Berry B.V. hebben de asbestsaneerders van Schijf Groep in juli 2013 bij Kverneland in Nieuw Vennep op grote schaal asbest verwijderd. Het ging om een productie hal van 3000 m² met golfplaten dak en aan de binnenzijde tegen het dak een amosiet beplating.In verband met het zo kort mogelijk stilleggen van de productie, zijn afgelopen februari de eerste voorbereidingsgesprekken gestart, om zodoende alles met elkaar af te stemmen en geen dag te verliezen bij sanering en montage. Er is gestart met een groot containment met 140.000 m³ onderdruk in de hal om de klasse 3 sanering van het plafond uit te voeren.Na vrijgave is gestart met de 3000 m² buitensanering van de golfplaten, waarna de opdracht kon starten met het aanbrengen van de nieuwe asbestvrije golfplaten.Uiteindelijk zijn mede door een goede voorbereiding alle planningen gehaald en draait de productie van Kverneland weer op volle toeren in een asbestvrije omgeving.  

Asbestinventarisatie ketelhuis

By | Asbest

Asbestinventarisatie ketelhuis

Uitvoering:
2012

Locatie:
Zwijndrecht

Project:
Tijdens de asbestinventarisatie in het ketelhuis is er een besmetting aangetroffen.Ook zijn er asbesthoudende pakkingen aangetroffen. De besmetting is opgeruimd door middel van handpicking, stofzuigen en het afnemen met vochtige kleefdoekjes. De pakkingen zijn handmatig verwijderd.  

Bodemsanering

By | Asbest, Bodem & milieu

Bodemsanering

Uitvoering:
2011

Locatie:
Asterweg Amsterdam

Project:
In opdracht van V.O.F. Asterpark is Schijf bezig met een grootschalige bodemsanering om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks, welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd. Als deze zaken gereed zijn zal het gehele terrein worden afgedekt met wegendoek en daarop een laag schoon zand om het aanwezige asbest op het terrein af te dekken en de bouwer een goede stabiele ondergrond te geven zodat deze zijn werkzaamheden kan uitvoeren zonder in contact te komen met de onderliggende laag.