Category

Asbest

Sloop, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden Sint Bavokerk Haarlem

By | Asbest, Sloopwerk

Sloop, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden Sint Bavokerk Haarlem

Uitvoering:
2011

Locatie:
Sint Bavo Haarlem

Project:
Het openhakken van gewelven en de ontgraving van de kelder van de monumentale Sint Bavo kathedraal in Haarlem in opdracht van hoofdaannemer Schakel & Schrale. Deze op een na grootste kerk in Nederland, ontworpen door Jos Cuypers en gemaakt tussen 1895 en 1930 was na jarenlang intensief gebruik toe aan een complete renovatie. Bij deze renovatie hoort onder andere het in ere herstellen van alle gewelven in de kelder en het ontgraven van de aanwezige grond. Het uiteindelijke doel is om in de kelder voldoende ruimte in de hoogte te creëren om hem te kunnen gebruiken als expositieruimte. Een bijkomende uitdaging bij dit werk is dat de kerk tijdens de renovatie 'gewoon' in gebruik is voor diensten, trouwerijen-en begrafenissen waar uiteraard rekening mee moet worden gehouden. De aan- en afvoeropening bij dit project is slechts 1,80 meter hoog en 1,14 meter breed, iets wat extra precisie vraagt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Asbestverwijdering voorafgaand aan diverse sloopwerkzaamheden gecombineerd met funderingsherstel en kelderbouw

By | Asbest, Funderingherstel, Sloopwerk

Asbestverwijdering voorafgaand aan diverse sloopwerkzaamheden gecombineerd met funderingsherstel en kelderbouw

Uitvoering:
2018

Locatie:
Voormalige kerk in Gerrit van der Veenstraat Amsterdam

Project:
Asbestverwijdering voorafgaand aan diverse sloopwerkzaamheden gecombineerd met funderingsherstel en kelderbouw

Calamiteitssanering in Winkelcentrum Schalkwijk

By | Asbest

Calamiteitssanering in Winkelcentrum Schalkwijk

Uitvoering:
2013

Locatie:
Winkelcentrum Schalkwijk

Project:
Calamiteitssanering in winkelcentrum Schalkwijk waarbij een 85 meter lange luifel met spoed asbestveilig gemaakt moest worden. Omdat sluiting van de winkels geen optie was heeft de sanering in een weekend tijdens sluitingstijden plaatsgevonden. Onder asbestcondities is de luifel verwijderd, gesaneerd en op duurzame wijze opnieuw gemonteerd. Door te werken in ploegendiensten kon maandagmorgen om 7:00 de vrijgave worden gegeven en om 10:00 was er geen spoor meer te zien van deze grootschalige actie.

Asbest verwijderen productiehal Nieuw-Vennep

By | Asbest

Asbest verwijderen productiehal Nieuw-Vennep

Uitvoering:
2013

Locatie:
Hoofdweg Nieuw-Vennep

Project:
Voor Montagebedrijf Berry B.V. hebben de asbestsaneerders van Schijf Groep in juli 2013 bij Kverneland in Nieuw Vennep op grote schaal asbest verwijderd. Het ging om een productiehal van 3000 m² met golfplaten dak en aan de binnenzijde tegen het dak een amosiet beplating. In verband met het zo kort mogelijk stilleggen van de productie, zijn afgelopen februari de eerste voorbereidingsgesprekken gestart, om zodoende alles met elkaar af te stemmen en geen dag te verliezen bij sanering en montage. Er is gestart met een groot containment met 140.000 m³ onderdruk in de hal om de klasse 3 sanering van het plafond uit te voeren. Na vrijgave is gestart met de 3000 m² buitensanering van de golfplaten, waarna gestart kon worden met het aanbrengen van de nieuwe asbestvrije golfplaten. Uiteindelijk zijn mede door een goede voorbereiding alle planningen gehaald en draait de productie van Kverneland weer op volle toeren in een asbestvrije omgeving.  

Asbestinventarisatie ketelhuis

By | Asbest

Asbestinventarisatie ketelhuis

Uitvoering:
2012

Locatie:
Zwijndrecht

Project:
Tijdens de asbestinventarisatie in het ketelhuis is er een besmetting aangetroffen.Ook zijn er asbesthoudende pakkingen aangetroffen. De besmetting is opgeruimd door middel van handpicking, stofzuigen en het afnemen met vochtige kleefdoekjes. De pakkingen zijn handmatig verwijderd.  

Bodemsanering

By | Asbest, Bodem & milieu

Bodemsanering

Uitvoering:
2011

Locatie:
Asterweg Amsterdam

Project:
In opdracht van V.O.F. Asterpark is Schijf bezig met een grootschalige bodemsanering om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks, welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd. Als deze zaken gereed zijn zal het gehele terrein worden afgedekt met wegendoek en daarop een laag schoon zand om het aanwezige asbest op het terrein af te dekken en de bouwer een goede stabiele ondergrond te geven zodat deze zijn werkzaamheden kan uitvoeren zonder in contact te komen met de onderliggende laag.