Category

Bodem & milieu

Diverse inpandige sloopwerkzaamheden en grondwerk

By Bodem & milieu, Sloopwerk

Diverse inpandige sloopwerkzaamheden en grondwerk

Uitvoering:
2021

Locatie:
Beukenweg Amsterdam

Project:
Diverse inpandige sloopwerkzaamheden en grondwerk in de achtertuin alwaar een uitbouw zal komen. Op dit project, in een winkelstraat, heeft de Schijf Groep omwille van het intersief gebruik van het voet- alsmede fietspad in eigen beheer een afvoerpoort ontwikkelt en gemaakt. Door het inzetten van deze afvoerpoort is het gebruik van fietspad en trottoir gewaarborgd en kunnen onze werkzaamheden doorgang vinden. Hierbij is er inpandig een afvoerroute gemaakt door diverse transportbanden aan elkaar te koppelen. Zoals u van de Schijf Groep gewend bent is ook dit project alles weer tot in de puntjes geregeld met aandacht voor mens, milieu en met nadruk op de omgeving.

Sloop en grondwerkzaamheden Kwakersplein

By Bodem & milieu, Sloopwerk

Sloop en grondwerkzaamheden Kwakersplein

Uitvoering:
2021

Locatie:
Kwakersplein Amsterdam

Project:
In week 6 is gestart met sloop-en grondwerkzaamheden aan het Kwakersplein in Amsterdam. Na de voorbereidende werkzaamheden zal op deze locatie een compleet nieuw souterrain worden aangebracht.

Sloop- en grondwerk Amsterdam

By Bodem & milieu, Sloopwerk

Sloop- en grondwerk Amsterdam

Uitvoering:
2020

Locatie:
Frans van Mierisstraat Amsterdam

Project:
Werkzaamheden : Sloop- en grondwerk gecombineerd met het plaatsen van houten en stalen damwanden ten behoeve van funderingsherstel.

Funderingsherstel Overtoom Amsterdam

Funderingsherstel woningen Overtoom Amsterdam

By Bodem & milieu, Funderingherstel, Sloopwerk

Funderingsherstel woningen Overtoom Amsterdam

Uitvoering:
2020

Locatie:
Overtoom Amsterdam

Project:
De Schijf Groep voert funderingsherstel uit bij diverse woningen aan de Overtoom in Amsterdam. Tevens vinden er sloopwerkzaamheden en grondsanering plaats waarna damwanden worden geplaatst.  Nadat deze herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd zullen deze karakteristieke woningen verder worden gerenoveerd waardoor ze weer jarenlang geschikt zullen zijn voor bewoning.

 

Bodemsanering Asterpark Amsterdam

By Bodem & milieu, Sloopwerk

Bodemsanering Asterpark Amsterdam

Uitvoering:
2011

Locatie:
Asterpark Amsterdam

Project:
Een grootschalige bodemsanering uitgevoerd door de Schijf Groep om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd.

Bodemsanering

By Asbest, Bodem & milieu

Bodemsanering

Uitvoering:
2011

Locatie:
Asterweg Amsterdam

Project:
In opdracht van V.O.F. Asterpark is Schijf bezig met een grootschalige bodemsanering om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks, welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd. Als deze zaken gereed zijn zal het gehele terrein worden afgedekt met wegendoek en daarop een laag schoon zand om het aanwezige asbest op het terrein af te dekken en de bouwer een goede stabiele ondergrond te geven zodat deze zijn werkzaamheden kan uitvoeren zonder in contact te komen met de onderliggende laag.