Kwaliteit

Veiligheid, Gezondheid en Milieu oftewel V.G.M

 

Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn de fundamenten van onze organisatie.

We werken veilig, gezond, met oog voor het milieu en volledig volgens wet en regelgeving of we werken niet!

Door het hanteren van deze vuistregel hebben we het voortbestaan van onze prachtige onderneming weten te garanderen en zijn we niet meer weg te denken op de Nederlandse markt.

Hoe gaan we hier in de praktijk mee om?

Veiligheid

Alvorens de werkzaamheden aanvangen wordt er samen met de opdrachtgever een plan van aanpak opgesteld aangevuld met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (R.I. & E). Mogelijk aanwezige risico’s worden hierdoor, reeds vooraf,  zo veel mogelijk geminimaliseerd.

Op de desbetreffende werkplek wordt elke keer alvorens men deze betreed een Last Minute Risico Analyse uitgevoerd (L.M.R.A.) hiermee controleren onze collega’s of men zich in een veilige situatie en werkomgeving bevindt.

Gezondheid

Wij slopen geluid, trilling en stof-arm. Door inzet van innovatieve methodieken en materieel wordt overlast en stofemmissie tot een minimum beperkt hierbij te denken aan:

  1. Stof-afzuiging met filters op de werkplek
  2. Vernevelaars op de werkplek
  3. Gereedschap met bronafzuiging
  4. Adembescherming
  5. Slooprobots
  6. Beton splijten met hydraulische persen of met behulp van X-Burst waarvoor wij officieel zijn opgeleid. Beide procedés hebben zich bij een situatie in bewoonde omgeving al menig maal bewezen.
  7. Inzet van elektrisch of hybride kranen en motorkruiwagens
  8. Toepassen van Factor-85 en inzet van Mini-containment bij Asbestsaneringen

Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (M.V.O.)

Duurzaam ondernemen zit als sinds de oprichting van de Schijf Groep (1972) in de genen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doe je met alle partijen (opdrachtgevers, leveranciers en medewerkers). Schijf is een vooruitstrevend lid van  Branchevereniging Veras en heeft de Sloopcode ondertekend waarmee “Verantwoord Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap bij Aanbesteding en Uitvoering van Sloopwerken” is gewaarborgd.

www.sloopcode.nl

Duurzaam slopen = Deskundige demontage = Direct hergebruik = Schijf Restoric B.V.

 

Tijdens opname en calculatiefase vindt er een stoffeninventarisatie plaats waarbij volgens de circulaire economie gedachte wordt bekeken welke materialen direct hergebruikt kunnen worden en welke materialen indirect hergebruikt kunnen worden. De materialen die direct hergebruikt kunnen worden zijn vervolgens terug te vinden bij het zusterbedrijf Schijf Restoric B.V.  www.restoric.nl

Door het correct scheiden van de waardevolle grondstoffen die niet direct herbruikbaar zijn wordt er in Nederland momenteel meer dan 98 % van al het vrijkomende materiaal gerecycled.  Bijvoorbeeld voor toepassing als grindvervanger in nieuw beton of als grondstof voor de hout verspanende industrie.

People-Planet-Profit

Onze certificaten:

Wij beschikken als gerenommeerd bedrijf over de volgende certificaten waardoor we onze werkzaamheden veilig en vakkundig en geheel volgens afspraak uitvoeren. 

-ISO 9001:2015
-Procescertificaat asbestverwijdering
-BRL SIKB 7000
-VCA**
-Erkend Leerbedrijf S.B.B.
-Leermeester

Neem contact op

Heeft u vragen of opmerkingen over onze dienstverlening?
Neem dan contact op via de onderstaande gegevens.

Wij zijn bereikbaar van
maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00
zaterdag 09:00 17:00.
Schijf Groep
C.T. Storkweg 21
  1422 WB UITHOORN
info@schijf.nl
0297-522144
Alle contactgegevens