Category

Sloopwerk

Diverse sloopwerkzaamheden

By Sloopwerk

Diverse sloopwerkzaamheden

Uitvoering:
2020

Locatie:
Eerste Helmerstraat Amsterdam

Project:
Verwijderen / demonteren van meerdere houten verdiepingsvloeren alsmede het verwijderen van de dekvloeren uit het souterrain en de begane grond.

Diverse sloop- en grondwerkzaamheden

By Sloopwerk

Diverse sloop- en grondwerkzaamheden

Uitvoering:
2020

Locatie:
's Gravenhekje Amsterdam

Project:
Diverse sloop en grondwerkzaamheden waaronder verwijderen van het bestaande betonnen souterrain t.b.v. funderingsherstel en een nieuwe kelderbak.

Funderingsherstel Overtoom Amsterdam

Funderingsherstel woningen Overtoom Amsterdam

By Bodem & milieu, Funderingherstel, Sloopwerk

Funderingsherstel woningen Overtoom Amsterdam

Uitvoering:
2020

Locatie:
Overtoom Amsterdam

Project:
De Schijf Groep voert funderingsherstel uit bij diverse woningen aan de Overtoom in Amsterdam. Tevens vinden er sloopwerkzaamheden en grondsanering plaats waarna damwanden worden geplaatst.  Nadat deze herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd zullen deze karakteristieke woningen verder worden gerenoveerd waardoor ze weer jarenlang geschikt zullen zijn voor bewoning.

 

Sloop, grondwerk met funderingsherstel en aanleg kelder Ter Aar

By Bodem & milieu, Funderingherstel, Sloopwerk

Sloop, grondwerk met funderingsherstel en aanleg kelder Ter Aar

Uitvoering:
2020

Locatie:
Vosholstraat Ter Aar

Project:
Sloop en grondwerkzaamheden ten behoeve van funderingsherstel aan een dubbel woonhuis in Ter Aar. Door verzakkingen in de buurt waren de bewoners genoodzaakt funderingsherstel uit te voeren. Bij een van de woningen is gekozen om direct een kelder aan te leggen, gezien de omstandigheden een uitstekend plan. Niet alleen levert de kelder een vergroting van het woonoppervlak op, het is tevens een waardevermeerdering voor de woning.

Rozenstraat Amsterdam

Sloop, grondwerk en funderingsherstel Rozenstraat Amsterdam

By Funderingherstel, Sloopwerk

Sloop, grondwerk en funderingsherstel Rozenstraat Amsterdam

Uitvoering:
2017

Locatie:
Rozenstraat Amsterdam

Project:
Aan de Rozenstraat in Amsterdam heeft Schijf  constructieve sloop en grondwerkzaamheden uitgevoerd. Volledig funderingsherstel was de tweede fase in dit mooie project. Als laatste heeft een grootschalige verbouwing van het pand plaatsgevonden.

Bodemsanering Asterpark Amsterdam

By Bodem & milieu, Sloopwerk

Bodemsanering Asterpark Amsterdam

Uitvoering:
2011

Locatie:
Asterpark Amsterdam

Project:
Een grootschalige bodemsanering uitgevoerd door de Schijf Groep om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd.

Sloop, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden Sint Bavokerk Haarlem

By Asbest, Sloopwerk

Sloop, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden Sint Bavokerk Haarlem

Uitvoering:
2011

Locatie:
Sint Bavo Haarlem

Project:
De Schijf Groep heeft het openhakken van gewelven en de ontgravingswerk van de kelder van de monumentale Sint Bavo kathedraal in Haarlem in opdracht van hoofdaannemer Schakel & Schrale aangenomen. Deze op een na grootste kerk in Nederland, ontworpen door Jos Cuypers en gemaakt tussen 1895 en 1930 was na jarenlang intensief gebruik toe aan een complete renovatie. Bij deze renovatie hoort onder andere het in ere herstellen van alle gewelven in de kelder en het ontgraven van de aanwezige grond. Het uiteindelijke doel is om in de kelder voldoende ruimte in de hoogte te creëren om hem te kunnen gebruiken als expositieruimte. Een bijkomende uitdaging bij dit werk is dat de kerk tijdens de renovatie 'gewoon' in gebruik is voor diensten, trouwerijen-en begrafenissen waar uiteraard rekening mee moet worden gehouden. De aan- en afvoeropening bij dit project is slechts 1,80 meter hoog en 1,14 meter breed, iets wat extra precisie vraagt bij de uitvoering van de werkzaamheden.