Category

Sloopwerk

Bodemsanering Asterpark Amsterdam

By | Bodem & milieu, Sloopwerk

Bodemsanering Asterpark Amsterdam

Uitvoering:
2011

Locatie:
Asterpark Amsterdam

Project:
Een grootschalige bodemsanering uitgevoerd door de Schijf Groep om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd.

Sloop, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden Sint Bavokerk Haarlem

By | Asbest, Sloopwerk

Sloop, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden Sint Bavokerk Haarlem

Uitvoering:
2011

Locatie:
Sint Bavo Haarlem

Project:
Het openhakken van gewelven en de ontgraving van de kelder van de monumentale Sint Bavo kathedraal in Haarlem in opdracht van hoofdaannemer Schakel & Schrale. Deze op een na grootste kerk in Nederland, ontworpen door Jos Cuypers en gemaakt tussen 1895 en 1930 was na jarenlang intensief gebruik toe aan een complete renovatie. Bij deze renovatie hoort onder andere het in ere herstellen van alle gewelven in de kelder en het ontgraven van de aanwezige grond. Het uiteindelijke doel is om in de kelder voldoende ruimte in de hoogte te creëren om hem te kunnen gebruiken als expositieruimte. Een bijkomende uitdaging bij dit werk is dat de kerk tijdens de renovatie 'gewoon' in gebruik is voor diensten, trouwerijen-en begrafenissen waar uiteraard rekening mee moet worden gehouden. De aan- en afvoeropening bij dit project is slechts 1,80 meter hoog en 1,14 meter breed, iets wat extra precisie vraagt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Sloop en grondwerkzaamheden t.b.v. funderingsherstel Transvaalbuurt Amsterdam

By | Funderingherstel, Sloopwerk

Sloop en grondwerkzaamheden t.b.v. funderingsherstel Transvaalbuurt Amsterdam

Uitvoering:
2020

Locatie:
Transvaalbuurt Amsterdam

Project:
In opdracht van VIOS Bouw B.V. heeft de Schijf Groep diverse sloop en grondwerkzaamheden uitgevoerd. Het betreft een compleet huizenblok in de Amsterdamse Transvaalbuurt wat volledig zal worden gerenoveerd. De door Schijf uitgevoerde werkzaamheden zijn gericht op funderingsherstel waarbij het volgende moet gebeuren;

  • Verwijderen houten begane grond vloeren
  • Verwijderen betonnen kelderwanden
  • Ontgraven en afvoeren grond
  • Aanbrengen drainagezand
  • Aanbrengen van brievenbus sparingen incl.  HEA staal en vijzels
  • Hakken van nieuwe kassen
  • Bronbemaling

Sloop- en grondwerk met damwand en funderingsherstel t.b.v aanleg kelder Amsterdam

By | Funderingherstel, Sloopwerk

Sloop- en grondwerk met damwand en funderingsherstel t.b.v aanleg kelder Amsterdam

Uitvoering:
2019

Locatie:
Van Breestraat Amsterdam

Project:
Voor de aanleg van een kelder in de Amsterdamse Van Breestraat heeft de Schijf Groep diverse sloop- en grondwerkzaamheden uitgevoerd. Tevens is er een damwand geslagen om funderingsherstel uit te kunnen voeren.

Sloop -en demontage werkzaamheden Speelboederij Elsenhove Amstelveen

By | Sloopwerk

Sloop -en demontage werkzaamheden Speelboederij Elsenhove Amstelveen

Uitvoering:
2019

Locatie:
Villa Elsenhove Amstelveen

Project:
Diverse sloop en demontagewerkzaamheden uitgevoerd op de locatie Speelboerderij Elsenhove te Amstelveen. Aangezien dit een voor publiek opengestelde locatie is en de werkzaamheden tijden de krokusvakantie werden uitgevoerd zijn hier ten aanzien van de veiligheid en bereikbaarheid extra maatregelen getroffen, bovenop onze al zeer strenge en wettelijke veiligheidsnormen. Dit om geen verdere hinder te veroorzaken voor de bezoekers. Tevens is in het kader van een circulaire economie met grote precisie gedemonteerd. Zo zijn er diverse klassieke deuren die een tweede leven tegemoet kunnen zien.