Verwijderen van diverse asbesthoudende bronnen op 2 verschillende manieren. - Schijf Groep

Verwijderen van diverse asbesthoudende bronnen op 2 verschillende manieren.

Verwijderen van diverse asbesthoudende bronnen op 2 verschillende manieren.

Uitvoering:
2023

Locatie:
Palestrinaweg Den Haag

Project:

  1. Traditioneel met behulp van een normaal containment
  2. Een mini-containment

Met name bij het toepassen van het mini-containment is de overlast voor de bewoner(s) veel beperkter gezien de desbetreffende ruimte gewoon in gebruik kan blijven.

De foto van het mini-containment spreekt dan ook boekdelen gezien de koffiepot op het aanrecht lekker pruttelt!