DTA certificaat

Meld je hier aan!

DTA staat voor Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering. Elk saneringsproject wordt begeleid door een DTA. Een DTA stuurt DAV’ers (Deskundig Asbest Verwijderaars) aan en is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen, waaronder handhavende instanties. Het is een functie met veel verantwoordelijkheid, waarbij je kennis en werkervaring nodig hebt. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Dus ben jij toe aan de volgende stap in jouw asbest carrière?!

Wat is vereist voor je examen aflegt?

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • In het bezit van geldig DAV-2 certificaat of DAV certificaat dat is afgegeven voor 1 maart 2016 (DTA herhalingscursus? dan ben je in bezit van DTA certificaat die niet langer dan één jaar verlopen is)
  • Twaalf maanden voorafgaand het examen mag geen DAV en/of DTA certificaat zijn ingetrokken
 • Je hebt een face-fittest uitgevoerd minder dan twaalf maanden geleden
 • Je hebt bewijs van afronding van deel 2 van het online instructieprogramma adembescherming

Welke onderwerpen worden behandelt?

 • Asbesthoudende materialen (soorten, eigenschappen, etc.)
 • Gezondheidsrisico’s en persoonlijke (ademhalings)beschermingsmiddelen
 • Wet- en regelgeving
 • Werkplannen en -procedures
 • Containment, ventilatie, filters, etc.
 • Decontaminatie-unit
 • Behandelingsmethoden van asbest(afval)
 • Arbeidshygiëne (eindschoonmaak)
 • Leidinggeven, toezichthouden en praktijk

Wat kan je na deze cursus?

 • Wetgeving toepassen in de praktijk
 • Deskundig toezicht houden op asbestsaneerders
 • Asbestsaneringen aansturen en controleren
 • Maatregelen nemen om risico’s te beperken
 • Veilig en verantwoord omgaan met asbest(afval)
 • Zorg dragen voor adequate arbeidshygiëne en persoonlijke bescherming
 • Vakbekwaam optreden als gecertificeerd DTA’er