Funderingsherstel en aanleg kelder Hoofdweg Amsterdam

Funderingsherstel en aanleg kelder Hoofdweg Amsterdam

Uitvoering:
2020

Locatie:
Hoofdweg Amsterdam

Project:
Sloop en grondwerk in combinatie met funderingsherstel en kelderbouw.