Funderingsherstel Transvaalkade Amsterdam - Schijf Groep

Funderingsherstel Transvaalkade Amsterdam

transvaalkade Amsterdam

Funderingsherstel Transvaalkade Amsterdam

Uitvoering:
2020

Locatie:
Transvaalkade Amsterdam

Project:
Aan de Transvaalkade in Amsterdam heeft de Schijf Groep sloop, grondwerk uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van kelder onder het pand. Tevens heeft er funderingsherstel plaatsgevonden.