10200452 Generaal Vetterstraat 12 Amsterdam serie 2 (6)

Funderingsherstel en aanleg kelder Amsterdam fase 2