R-DLP certificaat

Meld je hier aan!

R-DLP staat voor ‘Register Deskundig Leidinggevende Projecten’. Een R-DLP’er dient op een project aanvulling te geven aan datgene dat in het Veiligheids- & Gezondheidsplan staat beschreven. Hij verzorgt de startconstructie (na de veiligheidskundige), voert metingen uit en begeleidt indien nodig mensen bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een R-DLP heeft uitstekende kennis en vaardigheden op het gebied van werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie betreft werkzaamheden met zwaar verontreinigde grond.

Hoe gaat de opleiding in zijn werking?

De cursus duurt twee dagen. De trainingsdagen beginnen om 7:00 en eindigen om 15:00 in de middag. Beide cursusdagen is er een gratis lunch, koffie en thee beschikbaar. Er worden verschillende onderwerpen behandelt, zoals hieronder genoemd. Op de eerste dag doe je mee met het (interne) examen regulier DLP. Na het succesvol behalen van dit examen ontvang je een het officiƫle certificaat Deskundig Leidinggevende Projecten volgens CROW-400. Deze is vijf jaar geldig.

De tweede dag wordt extra lesstof behandeld die nodig is voor de voorbereiding op het R-DLP examen. Dat examen wordt afgenomen bij CROW en bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Voor het theoriegedeelte kan je terecht op vestigingen verdeeld over het land. Voor het praktijk examen is enkel de locatie in Nieuwegein beschikbaar. Na succesvol afronden van deze beide examens (theorie en praktijk) ontvang je het R-DLP certificaat, welke ook vijf jaar geldig is na uitgiftedatum.

Als je hieraan wil deelnemen, moet je ook nog rekening houden met 10 uur thuisstudiebelasting.

Welke onderwerpen worden er behandelt?

 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Categorisering veiligheidsklassen
 • Veiligheid- en gezondheidsplannen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Maatregelpakketten
 • CROW-400
 • Gasmetingen

Wat kan je na deze cursus?

 • Werken met verontreinigde grond (begeleiden)
 • Kennis van Arbo- en milieuwetgeving in praktijk brengen
 • Veiligheid- en gezondheidsplannen opstellen
 • Luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren
 • Richtlijnen van CROW-400 toepassen

Wat is CROW-400?

Het is een richtlijn met als rode draad risico gestuurd werken. Het bestaat uit een procesdeel en een deel met dertien operationele modules. Het procesdeel beschrijft in meerdere hoofdstukken het primaire (bouw)proces, van de initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Het is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in en met een verontreinigde bodem. Het procesdeel is laagdrempelig en kent een logische werkvolgorde. Hierdoor is het (bouw)proces eenvoudig te volgen. Waar het nog nodig is, wordt verduidelijkt wat er wordt verlangd vanuit de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De modules waarborgen dat de operationele activiteiten risico gestuurd uitgevoerd worden. Aan de hand van de modules kunnen onderbouwd, passende beheersmaatregelen worden bepaald. Deze voldoen aan de uitgaanspunten van de Arbeidsomstandighedenwet.

Wat is het verschil tussen DLP en R-DLP?

Een R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten, waarbij het van belang is dat hij medewerkers aanspreekt op onder andere hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die tijdens werkzaamheden optreden. Aanvullend op de reguliere DLP’er kan de R-DLP’er betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren. De R-DLP cursus bestaat uit 3 examens in plaats van 2 bij de reguliere DLP cursus. De R-DLP wordt bovendien ingeschreven in het openbare R-DLP register van CROW. Deze cursus is dus uitgebreider dan de DLP cursus.