DLP certificaat

Meld je hier aan!

DLP staat voor ‘Deskundig Leidinggevende Projecten’. Een DLP moet aanwezig zijn bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond(water) of baggerspecie. Hij is verplicht om een geldig certificaat te hebben, waarmee aangetoond kan worden dat hij beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie. Ook ben je als DLP verantwoordelijk voor het toezien op het veilig werken met verontreinigde grond(water). Het certificaat is vijf jaar geldig. Wil jij jezelf ontwikkelen tot professional?

Hoe gaat de opleiding in zijn werking?

De cursus duurt twee dagen. De trainingsdagen beginnen om 7:00 en eindigen om 15:00 in de middag. Beide cursusdagen is er een gratis lunch, koffie en thee beschikbaar. Er worden verschillende onderwerpen behandelt, zoals hieronder genoemd. De cursus wordt na de tweede dag afgesloten met een officieel examen. Als je hieraan wil deelnemen, moet je ook nog rekening houden met 10 uur thuisstudiebelasting.

Is die thuisstudie niks voor jou? Het is ook mogelijk een driedaagse cursus te volgen!

Welke onderwerpen worden er behandelt?

 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Categorisering veiligheidsklassen
 • Veiligheid- en gezondheidsplannen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Maatregelpakketten
 • CROW-400
 • Gasmetingen

Wat kan je na deze cursus?

 • Werken met verontreinigde grond (begeleiden)
 • Kennis van Arbo- en milieuwetgeving in praktijk brengen
 • Veiligheid- en gezondheidsplannen opstellen
 • Richtlijnen van CROW-400 toepassen

Wat is CROW-400?

Het is een richtlijn met als rode draad risico gestuurd werken. Het bestaat uit een procesdeel en een deel met dertien operationele modules. Het procesdeel beschrijft in meerdere hoofdstukken het primaire (bouw)proces, van de initiatieffase tot en met de gebruiksfase. Het is bedoeld voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in en met een verontreinigde bodem. Het procesdeel is laagdrempelig en kent een logische werkvolgorde. Hierdoor is het (bouw)proces eenvoudig te volgen. Waar het nog nodig is, wordt verduidelijkt wat er wordt verlangd vanuit de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

De modules waarborgen dat de operationele activiteiten risico gestuurd uitgevoerd worden. Aan de hand van de modules kunnen onderbouwd, passende beheersmaatregelen worden bepaald. Deze voldoen aan de uitgaanspunten van de Arbeidsomstandighedenwet.

Wat is het verschil tussen DLP en R-DLP?

Een R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten, waarbij het van belang is dat hij medewerkers aanspreekt op onder andere hun handelen en oog heeft voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s die tijdens werkzaamheden optreden. Aanvullend op de reguliere DLP’er kan de R-DLP’er betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren. De R-DLP wordt bovendien ingeschreven in het openbare R-DLP register van CROW. De reguliere DLP cursus bestaat uit 1 examen in plaats van 3 bij de R-DLP cursus. Deze cursus is dus minder uitgebreid dan de R-DLP cursus.