Renovatie garageboxen

Renovatie garageboxen

Uitvoering:
2011

Locatie:
St. Jozefschool Amsterdam

Project:
Renovatie garageboxen. Het betreft 18 m² plaatmateriaal plafond per garagebox. Het plaatmateriaal is hechtgebonden en valt onder risicoklasse 2. Verwijdering in containment.