Asbestsanering garageboxen

Asbestsanering garageboxen

Uitvoering:
2011

Locatie:
St. Jozefschool Amsterdam

Project:
Tijdens renovatie van garageboxen is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Dit hechtgebonden plaatmateriaal van risicoklasse 2 is in containment verwijderd.