Teun Stam bij de eerste kamer

By april 8, 2019Nieuws

26 maart jl. nam Teun Stam, namens branchevereniging VERAS (www.sloopaannemers.nl) welke belangenbehartiger is van de asbestverwijderingsbedrijven, deel aan een  Deskundigenbijeenkomst Asbestverwijdering  in  de Eerste kamer.

Hierbij zijn er diverse asbest deskundigen en stakeholders in gesprek gegaan met de commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) over het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten.