Schijf Groep partner ambitieus renovatieproject Depot Zuid Amsterdam

By maart 18, 2020 april 24th, 2020 Nieuws

Schijf Groep partner bij renovatie Depot Zuid Amsterdam

De Schijf Groep is de afgelopen periode trotse partner geweest in de de ambitieuze renovatie van Depot Zuid in Amsterdam. Dit voormalig opslagdepot van het Rijksmuseum ondergaat een transformatie naar aan een aantal luxe appartementen. Een grootschalig project waarbij alleen de monumentale gevels van het pand behouden blijven vraagt om een zeer specifieke aanpak, hierbij zag hoofdaannemer Jan IJskes Funderingstechnieken De Coogh wederom een ideale partner in de Schijf Groep. Op onze beurt zijn we de samenwerking voor dit project aangegaan met Van Schie B.V.

Sloopwerk

Nadat de monumentale gevels zijn gestut door middel van een indrukwekkende staalconstructie konden onze mensen starten met de uitgebreide strip- en sloopwerkzaamheden. Hierbij zijn herbruikbare materialen zoals de vloerdelen dankzij de circulaire sloopwijze zoveel mogelijk behouden gebleven.

Grondwerk en damwand

Na het voltooien van de sloopwerkzaamheden kon de tweede fase van het project beginnen. Op het volledig lege middenterrein zullen de ondergrondse parkeergarage en de fundering voor de nieuwbouw worden gerealiseerd. Rondom het te ontgraven gebied zijn in samenwerking met Van Schie B.V. stalen damwanden geplaatst voordat het ontgraven kon beginnen. Ook is de bestaande fundering verwijderd om plaats te maken voor de parkeergarage en het nieuwe fundament. In totaal is zo’n 5050 ton grond en puin afgegraven en afgevoerd onder de juiste condities.

Houten Damwanden

Na de ontgraving volgde voor Schijf de laatste fase in dit project. Het slaan van houten damwanden ten behoeve van de te storten betonnen poeren.