Schijf beperkt overlast centrum

By november 13, 2019november 22nd, 2019Nieuws
Schijf Groep - Overlast centrum beperken door kleine opstelling

Schijf beperkt overlast centrum

Overlast beperken in het centrum doen we door onze werkzaamheden slim te plannen! Als Schijf Groep zijn we dagelijks in het centrum van de stad aan het werk. Overlast van onze werkzaamheden in het centrum is niet te voorkomen. We kunnen het wel beperken. Daar zijn we bij de Schijf Groep actief mee bezig. Bij elk project dat we gaan uitvoeren maken we een verkeersplan om overlast van werkzaamheden in het centrum te beperken.

Opstelplan RVV en TVM

Voordat we onze werkzaamheden in de stad uitvoeren maken we een opstelplan. Hiermee kunnen we een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) aanvragen. Wanneer we de openbare weg tijdelijk afsluiten vragen we ook een Tijdelijke VerkeersMaatregel (TVM) aan bij de gemeente. Uiteraard proberen we het afsluiten van de openbare weg te voorkomen.

Schijf Groep - Verkeersplan voor beperken overlast werkzaamheden centrum

In het opstelplan maken we een duidelijke situatieschets. Voor de verschillende faseringen in het werk kunnen de verkeersmaatregelen anders zijn. Bij het funderingsherstel hebben we bijvoorbeeld in eerste instantie relatief veel transport. Het opstellen van onze kraan, container en hulpmaterialen heeft onze eerste aandacht. Deze opstelling proberen klein te houden. In een latere fase van de ontgraving van de fundering of kelder proberen we zo min mogelijk verkeersbewegingen te maken. Dit doen we door het plaatsen van een grote container en de inzet van onze autolaadkranen.

Autolaadkraan

Binnen de Schijf Groep wordt het transport in eigen beheer uitgevoerd. We maken gebruik van onze autolaadkranen om snel te kunnen laden en lossen. In dergelijke gevallen wordt de straat zeer kortstondig afgesloten voor doorgaand verkeer. De chauffeur kan met zijn kraan de materialen overal laden of lossen. Door de inzet van de laadkraan kunnen wij de containers op hoogte brengen langs de gevel en hiermee de overlast in het centrum beperken.

Wanneer we kleinere transporten hebben maken we gebruik van onze portaalcombinatie. Deze combinatie kan direct in het centrum van de stad opereren. Dankzij de inzet van de speciaal hiervoor ingerichte aanhanger kunnen we compact de stad in. We verzamelen de containers buiten de stad op de aanhanger. Het gevolg is minder transportbewegingen in het centrum met grote combinaties. Een veilige en efficiƫnte oplossing om overlast van onze werkzaamheden te beperken.

Schijf Groep - Snel laden en lossen met autolaadkraan voor beperken overlast centrum

Informeren en overleg

Bij langdurige projecten is het verstandig om vooraf in overleg te gaan met partijen. Denk hierbij aan omwonenden, opdrachtgever en gemeente. In dit soort overleg zijn we als Schijf Groep heel duidelijk. Onze werkzaamheden leveren altijd overlast op, maar samen werken we aan het beperken hiervan.

Het vroegtijdig informeren van alle partijen is voor ons van groot belang. Dit doen we door een informatiemiddag of -avond. Vooraf en ook tijdens onze werkzaamheden blijven we informeren en voeren we overleg. In veel gevallen is er een vaste inloopochtend voor omwonenden. Het voordeel is groot. We nemen bezwaren vooraf weg. Daarnaast geven we inzicht in wat we als Schijf Groep doen.