Alle projecten

Uitvoering:
2019

Locatie:

Genderen

Project:

Saneren

Uitvoering:
2019

Locatie:

Utrecht

Project:

Een nieuw containment van een ketelhuis van de Universiteit Utrecht

Uitvoering:
2019

Locatie:

Sloopwerk, grondwerk en kelderbouw te Amsterdam Zuid

Project:

Complete werk wordt uitgevoerd in bewoonde situatie inclusief gebruik van de begane grond vloer

Uitvoering:
2019

Locatie:

Hilton te Soest

Project:

Inzet afhijsbak t.b.v. afvoer Bouw en Sloopafval tijdens sloop en demontage werkzaamheden 113 badkamers en diverse vergaderruimtes fase 2

Uitvoering:
2019

Locatie:

Zorginstelling te Huizen

Project:

Constructieve zaag en sloopwerkzaamheden met water, geluid en stofbeheersing

Uitvoering:
2019

Locatie:

Basisschool Amsterdam Zuid-Oost

Project:

Diverse sloopwerkzaamheden en demontage van keukens t.b.v. van hergebruik.

Uitvoering:
2019

Locatie:

Amstelveen

Project:

Inpandige demontage en constructieve sloopwerkzaamheden tijdens in een gebruik zijnde situatie

Uitvoering:
2019

Locatie:

Zandvoort

Project:

Asbestverwijderingswerkzaamheden meerdere onderdelen met diverse risicoklasen in oud fabriekspand te Zandvoort.

Uitvoering:
2018

Locatie:

Wilnis

Project:
Diverse sloop en stripwerkzaamheden

Uitvoering:
2018

Locatie:

Amsterdam

Project:
Sloop en stripwerk winkelpand

Uitvoering:
2018

Locatie:

Amstelveen

Project:
Sloop en stripwerk + zagen sparing met diamant

Uitvoering:
2017

Locatie:
Amsterdam

Project:
Strippen complete woning

Opdrachtgever:
Particulier

Uitvoering:
2017

Locatie:
Haarlem

Project:
Sloopwerk

Uitvoering:
2016-2018

Locatie:

Diverse locaties

Project:

Restoric

Uitvoering:
2017

Locatie:
Haarlem

Project:
Sparingen maken in betonvloer

Uitvoering:

Locatie:

Project:

Uitvoering:
2017

Locatie:
Zijlsingel Haarlem

Project:
Betonboren tbv Trap- en liftsparingen

Uitvoering:
2017

Locatie:
Plantage Parklaan Amsterdam

Project:
Sloopwerk, grondwerk en damwand ten behoeve van funderingsherstel.

Uitvoering:
2017

Locatie:
Randweg Uithoorn

Project:
Aanleg BMX baan

Uitvoering:
2017

Locatie:
Rozenstraat Amsterdam

Project:
Sloop- en grondwerk met funderingsherstel

Uitvoering:
2017

Locatie:
Achterhaven Rotterdam

Project:
Bodemsanering, funderingsherstel en sloopwerk. Op de foto ziet u een lift-put

Rijksmonument aan het water

Het VOC Zeemagazijn is gebouwd in 1672 in opdracht van de ‘Delftse kamer’ van de VOC en is één van de vier nog resterende zeemagazijngebouwen in Nederland. Na een grote brand in 1746 is het pand in een versoberde versie opnieuw opgebouwd. Na 1800 deed het pand dienst als pakhuis en aan het einde van de 19e eeuw vestigde de soda & chemicaliënfabriek van Kortman & Schulte en later AKZO zich in het pand

Uitvoering:
2016

Locatie:
Amsterdam

Project:
Sloop- en grondwerk. Als de sparing om de werkplek te betreden te klein is, voor de kleinste machine, maken we de machine gewoon nog kleiner.

Uitvoering: 
Maart/April/Mei 2016

Locatie:
Vlaardingen

Project:
Renovatiesloop badkamers.

Uitvoering:
Maart t/m Juli 2016

Locatie:
Stationsstraat almere

Project:
Diverse sloopwerkzaamheden t.b.v. een verbouwing van een C&A winkel.

Uitvoering:
Mei 2016

Locatie:
Parnassusweg Tower Amsterdam

Project:
Werkzaamheden Parnassustoren bijna afgerond. Afgelopen maart is Schijf gestart met de asbestsanering en de sloop/demontagewerkzaamheden van de Parnassustoren in Amsterdam. De opdracht was het asbestvrij maken van het gehele pand, totale leegsloop en demontage van glas -en betonpuien. Precies waar de kracht van Schijf ligt, deze werkzaamheden gecombineerd,gecontroleerd en volgens planning aanpakken.Voor de demontage van de geveldelen zijn speciale hulpstukken bedacht en vervaardigd, zo dat een veilige uitvoering gewaarborgd is.Voor het vervolg van de totale transformatie van dit kantoorgebouw staan onder andere werkzaamheden beneden het maaiveld gepland, zoals de uitbreiding van kelder. Ook hier in heeft Schijf zich bewezen en zullen ook op dit project “hun mannetje” staan.

Uitvoering:
Mei 2016

Locatie:
Amsterdam

Project:
“Tijdwinst en optimale veiligheid bij gebruik van Schijf Mini Containment”

Uitvoering:
Juni 2016

Locatie: 
Emmastraat Amsterdam

Project:
Sloop en grondwerk t.b.v. funderingsherstel

Uitvoering:
Juni 2016

Locatie:
Marnixkade Amsterdam

Project:
Sloop en grondwerk t.b.v. Funderingsherstel.

Uitvoering:
Aug. – Okt. 2016

Locatie:
Hengelo

Project:
Realisatie BMX circuit ‘t Twentse Ros.

Uitvoering:

Locatie:

Project:

Uitvoering:
September 2016

Locatie:
Korte Ouderkerkerdijk Amsterdam

Project:
Funderingsherstel, sloop en constructief staal aanbrengen.

Uitvoering:
September 2016

Locatie:
Amsterdam Z.O.

Project:
Schijf ruimt asbest en besmetting in school op. De asbestploegen draaien op dit moment overuren. 2 weken geleden werd de calamiteitendienst van Schijf gebeld om met spoed asbest op te ruimen en de school weer schoon te maken. Het gaat om een school in Amsterdam waarbij in de zomervakantie tijdens bouwkundige werkzaamheden asbest was vrij gekomen. Aan Schijf de taak er voor te zorgen dat de school weer asbestveilig wordt en geen gevaar meer oplevert voor de kinderen en andere gebruikers van de school.

Uitvoering:
September 2016

Locatie:
Da Costastraat Amsterdam

Project:
Sloop en grondwerk t.b.v. funderingsherstel

Uitvoering:
Oktober 2016

Locatie:
Amsterdam

Project:
Aanbrengen van een metalen koekoek tbv licht in een kelder.

Uitvoering:
Maart 2015

Locatie:
Maritiem

Project:
De asbestsaneerders van Schijf zijn gestart met het verwijderen van asbesthoudende spuitisolatie van een luxe jacht uit de jaren ’70.

Uitvoering:
Mei 2015

Locatie:
Baden Powellaan Rotterdam

Project:
Werkzaamheden entree gedeelte.

Uitvoering:
Mei 2015

Locatie:
Legmeerdijk Amstelveen

Project:
Het realiseren van een kelder onder een woonhuis.

Uitvoering:
Juli 2015

Locatie:
Daniel Stalpertstraat Amsterdam

Project:
Realisatie kelder:
Eerst de bouwmuren opgevangen op het staal.
Daarna alle houten funderingen en palen weggezaagd
Constructievloer doorstorten onder de panden door en dan kan het weer opgevangen worden.

Uitvoering:
Augustus 2015

Locatie:
Harderwijk

Project:
Afgelopen weken heeft Schijf asbestsaneringen uitgevoerd in een ketelhuis van een kalkzandsteenfabriek in Harderwijk.
Daar lag de productie tijdelijk stil en waren de 3 grote ketels afgekoeld.
In de deuren van de ketels zaten diverse asbesthoudende toepassingen verwerkt die in containment zijn verwijderd.
Na de saneringswerkzaamheden heeft de onderhoudsploeg de ketels weer bedrijfsklaar gemaakt en zodoende kon de productie weer op stoom komen.

Uitvoering:
September 2015

Locatie:
Wibautstraat Amsterdam

Project:
Voormalig Kantoorpand. Op de 3e en 4e verdieping zijn er sloopwerkzaamheden uitgevoerd zoals systeemplafond, lichte scheidingswanden, vloerbedekking en interieur.
Diverse materialen en onderdelen zijn gedemonteerd en getransporteerd naar onze houthandel Restoric, zoals o.a. Binnendeuren, isolatie materialen en kozijnen.

Uitvoering:
Oktober 2015

Locatie: 
Rijswijk

Project:
Het geheel aanpassen van een  BMX circuit van startheuvel tot finish.

Uitvoering:
November 2015

Locatie:
Arena Amsterdam

Project:
Er worden diverse sloopwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. nieuwe kleedruimtes Ajax. Het sloopwerk bestaat uit het slopen van plafonds, technische installaties, metselwerk wanden en het maken van diverse betonsparingen. De sloopwerkzaamheden worden in diverse fases uitgevoerd.

Uitvoering:
2014

Locatie:
Lisbloemstraat Rotterdam

Project:
Eerste paal funderingsherstel Lisbloemstraat
Op 31 januari jl. is de eerste paal geslagen van funderingsherstel in de Rotterdamse Lisbloemstraat. Een uniek project van 18 panden, dat wordt uitgevoerd door Brefu Funderingstechnieken b.v. en Schijf.

Vijftig belangstellenden waren er getuige van dat gemeenteraadslid Jan-Willem Verheij de eerste paal sloeg. Door het plotseling wegvallen van een financiële regeling van de gemeente Rotterdam, dreigde in 2013 stagnatie van het funderingherstel in de Lisbloemstraat. De huiseigenaren hebben hierop contact gezocht met de lokale en landelijke politiek om aandacht te vragen voor de ontstane impasse. Met succes.

De aanwezigen konden met eigen ogen zien wat funderingsherstel inhoudt. Bij heien wordt vaak gedacht een een grote stellage. In de Lisbloemstraat gebeurt dat met een heimachine die onder de panden past. Hierdoor kunnen de bewoners tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen.

Voor informatie over funderingsherstel kunt u contact opnemen met Martine Coevert van ABCF (www.abcf.nl). ABCF is uit ervaringsdeskundigheid opgericht om andere huiseigenaren met funderingsproblemen te begeleiden.

Uitvoering:
Mei 2014

Locatie:
Sarphatistraat Amsterdam

Project:
Stut- en constructiewerk ter behoeve van de achtergevel en aanbouw.

Uitvoering:
Mei 2014

Locatie:
Sloterparkbad Amsterdam

Project:
Het vrij graven, slopen en verwijderen van een 50 m3 tank en bijbehorend leidingwerk. Na sloop en afvoer het maaiveld weer terug brengen in oude staat door grondaanvullingen, herstel straatwerk en aanhelen hekwer

Uitvoering:
Mei 2014

Locatie:
Warmoesstraat 10 Amsterdam

Project:
Graven kelder en afvoeren met boot: Het uitvoeren van selectieve sloopwerkzaamheden in de bestaande kelder, en het afvoeren bouw- en sloopafval d.m.v. autolaadkraan. Tevens het verdiepen van de kelder door sloop- en bodemsaneringswerkzaamheden. Het afvoeren van puin en vervuilde grond met behulp van schip en duwbak aan de achterzijde van het pand aan het Damrak.

Uitvoering:
November 2014

Locatie:
Beurspoortje Amsterdam

Project:
Op hoogte afvoeren van bouw- en sloopafval.

Uitvoering:
2014

Locatie:
Cafe Leidseplein Amsterdam

Project:
‘s Nachts een kelder uitgraven. Het cafe bleef open. Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en bodemsanering van cafe ” De Waard ”  op het Leidseplein 14 te Amsterdam met als doel de aanwezige kruipkelder te vergroten tot een volledige opslagruimte met een vrije hoogte van 2,50 meter. In verband met de openingstijden van het cafe en terras is er gewerkt met verschoven werktijden. Omstreeks 03:00 uur, na sluitingstijd van het cafe, vangen de werkzaamheden aan en voor 10:00 uur in de ochtend is alles weer opgeruimd i.v.m. het gebruik van cafe en terras.

Uitvoering:
2014

Locatie:
Nederland

Project:
Schijf Groep actief in de industrie:

Het asbestteam van de Schijf Groep heeft de opdracht gekregen om een zware ketelinstallatie in de industrie te ontdoen van de asbesthoudende materialen. Het betreft hier een totale vervanging van de installatie uit de jaren ’80.
Na een gedegen voorbereiding waarbij Schijf zitting nam in het complete bouwteam is de installatie in een recordtijd ontdaan van de asbesthoudende materialen.
De asbestbronnen bestonden o.a. uit pakkingen, koordafdichtingen en asbesthoudend karton in de afstandhouders bij zowel de branderinstallatie, de ketel en het rookgasafvoergedeelte. Zowel binnen als buiten waren er saneringen in de zwaarste categorie wat in hield dat er ook buiten met behulp van de steigerbouwer een containment is neergezet voorzien van krimpfolie.
Werken in de industrie is en blijft bijzonder vanwege alle andere gevaren en risico’s die gedegen en deskundig beheerst dienen te worden. Hierbij is dagelijks overleg op de werkvloer een must. De mensen van de Schijf Groep hebben wederom bewezen dit goed onder de knie te hebben en kan iedereen terug kijken op een veilige asbestsanering zonder ongevallen.

Uitvoering:
2014

Locatie:
Zevenhuizen

Project:
In opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben wij een asbestbesmetting na brand opgeruimd in Zevenhuizen. De werkzaamheden bestonden uit het opschonen van 750 m2 terrein en het verwijderen van de brandhaard.

Uitvoering:
2014

Locatie:
Klazienaveen

Project:
Realisatie van een pump-track

Uitvoering:
2013

Locatie:
Amstelstraat Amsterdam

Project:
Zelfs midden in de nacht bij -6 graden staan we klaar voor onze klanten om af te hijsen!

Uitvoering:
2013

Locatie:
Rozenlaan De Kwakel

Project:
Het plaatsen van een dakkapel door middel van de autolaadkraan.

Uitvoering:
2013

Locatie:
Derde Helmerstraat Amsterdam

Project:
Realiseren funderingsherstel met ruwbouw kelderbak. Het hele pand op tafelconstructie plaatsen.

Uitvoering:
2013

Locatie:
Hoger Einde-Zuid, Ouderkerk aan de Amstel

Project:
Bouwput uitgraven onder kerktoren

Uitvoering:
2013

Locatie:
Hoofdweg Nieuw-Vennep

Project:
Voor Montagebedrijf Berry B.V. hebben de asbestsaneerders van Schijf Groep in juli 2013 bij Kverneland in Nieuw Vennep op grote schaal asbest verwijderd. Het ging om een productie hal van 3000 m² met golfplaten dak en aan de binnenzijde tegen het dak een amosiet beplating.In verband met het zo kort mogelijk stilleggen van de productie, zijn afgelopen februari de eerste voorbereidingsgesprekken gestart, om zodoende alles met elkaar af te stemmen en geen dag te verliezen bij sanering en montage. Er is gestart met een groot containment met 140.000 m³ onderdruk in de hal om de klasse 3 sanering van het plafond uit te voeren.Na vrijgave is gestart met de 3000 m² buitensanering van de golfplaten, waarna de opdracht kon starten met het aanbrengen van de nieuwe asbestvrije golfplaten.Uiteindelijk zijn mede door een goede voorbereiding alle planningen gehaald en draait de productie van Kverneland weer op volle toeren in een asbestvrije omgeving.

Uitvoering:
2013

Locatie:
Winkelcentrum Schalkwijk

Project:
Schijf heeft weer eens laten zien dat zij hun mannetje staan als het gaat om calamiteiten. Op een vrijdagmiddag om half zes kregen zij de vraag of men in een winkelcentrum een 85 m1 lange luifel onder asbestcondities veilig kon maken. In de luifel was namelijk spuitasbest toegepast en de naden en kieren van de aftimmering van deze luifel moesten op stel en sprong asbestveilig worden gemaakt. Verstoring van het winkelend personeel was echter onbespreekbaar en in overleg met arbeidsinspectie en gemeente is besloten dit tijdens sluitingstijd uit te voeren. Er moest tussen zaterdagavond 18:00 uur en maandagmorgen 10:00 uur 85 m1 luifel in containment gezet worden, onder asbestcondities een deel van de luifel verwijderd worden, en de naden van de luifel moesten met hout en kit duurzaam dicht gezet worden. Uiteindelijk moest dit alles gereinigd worden om een vrijgavemeting uit te kunnen laten voeren.Dag en nacht is Schijf in ploegendienst door gegaan met gemiddeld 8 asbestdeskundigen, maandagmorgen om 7:00 uur was de vrijgave een feit, voor 10 uur was alles weer afgebroken en afgevoerd. Niets wijst meer bij de winkeliers en het winkelend publiek op de grote actie die geweest is.

Uitvoering:
2013

Locatie:
Bilderdijklaan Amsterdam

Project:
Het plaatsen van een stalen bint in de achtergevel.

Uitvoering:
2013

Locatie:
BMX circuit Louisenburgweg Venlo

Project:
Schijf heeft een internationaal waardig circuit gebouwd, voorzien van twee pro-secties. De startheuvel is 5 meter hoog, geheel opgebouwd met grond. Naast de startheuvel is er ter plaatse van het park ferme een verhoging aangebracht met 2,5 meter grond. De startheuvel is voorzien van een Bensink gate, startcomputer, lichten en compressor. Het circuit is opgebouwd middels zand grond. De toplaag is een verdichte Gralux laag, dikte 7-12 cm. De kombochten zijn voorzien van bestrating. Onder aan de startheuvel is een draingoot aangelegd, die aan het eind is geëindigd een grindkoffer. Voor de hemelwater afvoer van de bochten worden er onder aan de bocht een grindkoffer gerealiseerd, zodat het water direct op natuurlijke wijze wordt geloosd. Het circuit is  keuringsklaar opgeleverd en voldoet aan de gestelde eisen van de KNWU.

Uitvoering:
2012

Locatie:
2e Jan van der Heijdenstraat Amsterdam

Project:
Het uithijsen van een kraan – 4 meter onder het maaiveld en 6 meter boven de keldervloer. Het uithijsen van de kraan doen we door middel van 2 vrachtauto’s. We plaatsten een draglineschot en hierop zetten we een zak met zand voor tegengewicht. Vervolgens kan de kraan naar buiten gereden worden.

Uitvoering:
2012

Locatie:
Keizersgracht Amsterdam

Project:
Het afhijsen van 800 m3 hout.

Uitvoering:
2012

Locatie:
Sint Jan de Doperkerk, ook bekend als de Schanskerk, Uithoorn

Project:
10 mei kregen we het verzoek van de gemeente Uithoorn om de Schanskerk te stabiliseren. De bevestigingen van de ornamenten op de torens en de klokken waren instabiel, waardoor er gevaar was voor de omgeving. Door snel en vakkundig schakelen, werd er een plan opgesteld, waardoor de situatie 24 uur later geheel onder controle was en de omwonenden weer gebruik konden maken van hun eigen keuken en bed.

Uitvoering:
2012

Locatie:
Rokin Amsterdam

Project:
Het verwijderen van een trappenhuis op het dak. Door middel van boorwerk en afhijskraan werd het mogelijk gemaakt om het trappenhuis te verwijderen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een wandzaag.

Uitvoering:

2012

Locatie:
Zwijndrecht

Project:
Tijdens de asbestinventarisatie in het ketelhuis is er een besmetting aangetroffen.
Ook zijn er asbesthoudende pakkingen aangetroffen.
De besmetting is opgeruimd door middel van handpicking, stofzuigen en het afnemen met vochtige kleefdoekjes.
De pakkingen zijn handmatig verwijderd

Uitvoering:
2012

Locatie:
Rapenburg Leiden

Project:
Tijdens de asbestinventarisatie is er asbesthoudend materiaal aangetroffen. De dekvloer en plaatmateriaal vallen onder risicoklasse 2 en is in containment verwijderd.

Uitvoering:
2012

Locatie:
Zwembad Hobbemakade Amsterdam

Project:
Het afhijsen van bouw- en sloopafval.

Uitvoering:
2010-2011

Locatie:
Jozef Israelskade Amsterdam

Project:
Realiseren funderingsherstel met ruwbouw kelderbak. Tussenbouw muur en achtergevel gestempeld vanuit de buis.

Uitvoering:
2011

Locatie:
Europarei Uithoorn

Project:
Renovatie garageboxen.
Het betreft 18 m² plaatmateriaal plafond per garagebox.
Het plaatmateriaal is hechtgebonden en valt onder risicoklasse 2. Verwijdering in containment.

Uitvoering:
2010-2011

Locatie:
De planeet, Klazienaveen

Project:
Realisatie compleet circuit en accommodatie. Eerste circuit in Nederland, voorzien van een startheuvel, die aan de WK eisen voldoet. In het circuit is tevens een pro-sectie geïntegreerd.

Uitvoering:
2011

Locatie:
Lounge 3 Luchthaven Schiphol

Project:
Het demonteren en afvoeren van diverse tax-free winkels en een kunstwerk van een horeca gelegenheid in de passagiersterminal 3 (vertrekhal 3). De demontage werkzaamheden werden overdag uitgevoerd en de materialen werden ’s nachts afgevoerd.Tevens moesten er diverse gaten worden geboord van onder na boven incl. het plaatsen van chemische ankers voor de nieuwe staalconstructie van de nieuwe tax-free winkels.

Uitvoering:
2011

Locatie:
Asterweg Amsterdam

Project:
In opdracht van V.O.F. Asterpark is Schijf bezig met een grootschalige bodemsanering om het terrein bouwrijp te krijgen voor de geplande nieuwbouw. Nadat de aanwezige opstallen zijn gesloopt en zijn afgevoerd, is begonnen met het verwijderen van de “ mobiele” verontreinigingen en de nog aanwezige ondergrondse tanks, welke waren afgevuld met water om opdrijving tegen te gaan. Uiteraard is eerst het materiaal wat in de tanks zat op een milieukundige wijze afgevoerd.

Als deze zaken gereed zijn zal het gehele terrein worden afgedekt met wegendoek en daarop een laag schoon zand om het aanwezige asbest op het terrein af te dekken en de bouwer een goede stabiele ondergrond te geven zodat deze zijn werkzaamheden kan uitvoeren zonder in contact te komen met de onderliggende laag.

Uitvoering:
2011-2012

Locatie:
P.C. Hooftstraat Amsterdam

Project:
Funderingherstel inclusief het realiseren van een kelder onder het pand en een tuin er achter.

Uitvoering:
2011

Locatie:
St. Bavo Kathedraal Haarlem

Project:
Openhakken gewelven en ontgraven kelder. De Kathedraal in Haarlem is de op een na grootste kerk in Nederland, ontworpen en gemaakt door Jos Cuypers tussen 1895 en 1930. Na jarenlang intensief gebruik is het tijd voor een complete renovatie door de specialisten van Schakel & Schrale. Bij deze renovatie hoort onder andere het in ere herstellen van alle gewelven in de kelder en het ontgraven van de aanwezige grond. Het uiteindelijke doel is om in de kelder voldoende ruimte in de hoogte te creëren om daar exposities te kunnen houden. Wat dit werk extra aantrekkelijk maakt is dat de kerk in gebruik is voor diensten, trouwerijen en begrafenissen waar uiteraard rekening mee gehouden moet worden. Nog een punt van aandacht is de aan- en afvoer door een deurtje van 1,80 hoog en 1,14 breed.

Uitvoering:
2011

Locatie:
St. Jozefschool Amsterdam

Project:
Er komt een verdieping op de school. Hiervoor moesten wij diverse gaten boren, waar vervolgens palen in komen om een nieuwe verdieping op te kunnen realiseren.

Uitvoering:
2011

Locatie:
Westhavens Amsterdam

Project:
Het plaatsen van een stalen rooster ter behoeve van cacaobonen.

Uitvoering:
2011

Locatie:
Schiphol

Project:
We hebben ankers geboord ten behoeve van het plaatsen van een vluchtsimulator voor piloten.

Uitvoering:
2011

Locatie:
Diemen

Project:
Gat precies op de hoek van betonput boren voor een nieuw afvoer. In verband met de regen moest er snel en efficiënt gewerkt worden

Uitvoering:
2011

Locatie:
Provenierssingel Rotterdam

Project:
Het maken van een kelder onder drie woningen. Door het maken van een ingang via de tuin in 1 woning, wordt de overlast voor de omgeving en de aangrenzende buren tot een minimum beperkt. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen in gebruik. Op deze wijze zijn de woningen weer gewaarborgd door een nieuwe fundering, daarnaast is het totale woonoppervlak van de woningen gigantisch gegroeid!

Uitvoering:
2011

Locatie:
Herengracht Amsterdam

Project:
Afhijsen vanaf grote hoogte doen wij dagelijks, maar op dit project afhijsen wij uit diepte.

Uitvoering:
2010

Locatie:
Winkelcentrum Overvecht Utrecht

Project:
Het plaatsen van reclame zuilen. In het kader van “weer eens wat anders” moesten er in het overdekte winkelcentrum 9 stuks reclame zuilen geplaatst worden op een betonnen sokkel. Straatwerk opnemen, zand opnemen en afvoeren, sokkels plaatsen en straatwerk herstellen, en dit met een minimum aan overlast voor het winkelend publiek.

Uitvoering:
2009-2010

Locatie:
Landgraaf

Project:
Realisatie van een internationaal UCI waardig BMX circuit