Duurzaam slopen


DUURZAAM SLOPEN = DESKUNDIGE DEMONTAGE = DIRECT HERGEBRUIK = RESTORIC®

Duurzaam inkopen betekent dat een organisatie bij haar inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten. Doel van duurzaam inkopen is het bevorderen van de levering van duurzame producten en diensten.

Bovenstaand een citaat wat de overheid verstaat onder ‘duurzaam inkopen’ de laatste tijd een ‘hot item’ in de media. Schijf heeft echter altijd aandacht besteed aan handel in vrijgekomen materialen.

Direct hergebruiken van goederen is de voornaamste doelstelling waar Schijf, al meer dan 35 jaar, middels de handelsnaam RESTORIC®, actief mee is.

Een groot deel van de goederen kan volgens het ‘Cradle2Cradle’ principe direct gebruikt worden. Deuren, puien, vloeren, trappen, sanitair, isolatie, wij geven het direct een tweede leven! Wij maken van ogenschijnlijke afgeschreven goederen zoals hierboven genoemd de mooiste authentieke meubelen en interieur. Wat vindt u van een complete binnen of buiten keuken van gerecycled materiaal?

Liefst meer dan 95% van de tijdens de sloop vrijkomende materialen kan worden hergebruikt. Niet alleen middels direct hergebruik, maar ook nadat deze materialen zijn bewerkt. Recyclen van metselwerk en beton, welke daarna verwerkt worden in granulaten en/of nieuwe betonproducten, vrijkomend hout wordt geschredderd en verwerkt in de spaanplaat industrie, maar ook kunststof, gips, glas en andere materialen worden weer geschikt gemaakt voor hergebruik.

Naast het bovenstaande is het van belang ook naar de investeringen te kijken. Om het milieu te ontzien is het niet toereikend om zoveel mogelijk materialen te recyclen en zullen we nog een stap verder moeten gaan.

Bij het aanschaffen van materiaal en materieel wordt de nodige aandacht geschonken aan de aspecten C02 uitstoot en energiebesparing. Ook wordt er op langere termijn het onderhoudsproces bekeken, waarbij ook wordt nagegaan ofdat er mogelijkheden zijn om voor alternatieve brandstoffen te kiezen en zo mogelijk ook milieuvriendelijke smeermiddelen.

Uiteraard zijn krijgen ook de processen de benodigde aandacht. Niet alleen de werkplek voor onze medewerkers wordt voorzien van systemen om de overlast van stof, geluid en trillingen tegen te gaan, maar ook de naaste omgeving. Al onze projecten worden uitgevoerd met equipement, waarbij het beperken van overlast tot het minimale wordt beperkt.

Ook op het gebied van vakbekwaamheid, worden onze medewerkers in de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen. Opleiden, ervaring opdoen en kennis delen op de werkplek. Dit zijn een aantal criteria waar de bedrijfsvoering op is gebaseerd. Met de blikken gericht op de toekomst, zullen we hier continue in moeten investeren. Dit om de kwaliteit niet alleen op korte termijn, maar ook op langere termijn te kunnen garanderen.

Schijf is er van overtuigd dat middels duurzaam slopen, niet alleen de huidige generatie, maar ook de komende generaties, kan bijdragen aan een prettige en verantwoorde leefomgeving.