Totaalsloop

Soms is er geen ontkomen aan. Dan is er sprake van totaalsloop. Bij zowel renovatie- als bij totaalsloop gold tot voor kort dat het voor de omgeving een zaak was van overlast, van lawaai en stof. Schijf heeft dit probleem onderkend. Met nieuwe machines en betere werkmethoden wordt die overlast tot een minimum beperkt.

Steeds wordt geďnvesteerd in de nieuwste machines en materieel. Ook de werkmethoden worden keer op keer verfijnd. Een plan van aanpak kunt u aan Schijf toevertrouwen. Begrippen als schoon en snel zijn geen loze kreten. Middels overleg wordt met de opdrachtgever besproken wat de mogelijkheden zijn, om tot een gestructureerde aanpak te komen.

Sedert het begin van de onderneming in de jaren zeventig, is er veel aandacht voor het hergebruik van de vrijkomende materialen.

DUURZAAM SLOPEN = DESKUNDIGE DEMONTAGE = DIRECT HERGEBRUIK = RESTORIC®

Duurzaam inkopen betekent dat een organisatie bij haar inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten. Doel van duurzaam inkopen is het bevorderen van de levering van duurzame producten en diensten.

Bovenstaand een citaat wat de overheid verstaat onder ‘duurzaam inkopen’. Schijf heeft echter altijd aandacht besteed aan handel in vrijgekomen materialen.

Direct hergebruiken van goederen is de voornaamste doelstelling waar Schijf, al meer dan 35 jaar, middels de handelsnaam RESTORIC®, actief mee is.

Een groot deel van de vrijkomende materialen kan volgens het ‘Cradle2Cradle’ principe direct gebruikt worden. Deuren, puien, vloeren, trappen, sanitair, isolatie, wij geven het direct een tweede leven! Wij maken van ogenschijnlijke afgeschreven goederen zoals hierboven genoemd de mooiste authentieke meubelen en interieur. Wat vindt u van een complete binnen of buiten keuken van gerecycled materiaal?

Dagelijks wordt u geconfronteerd met klimaat problemen en natuurverwaarlozing van de hedendaagse wereld. Door de innoverende werkzaamheden bij RESTORIC®  dragen wij ons steentje bij om ontbossing tegen te gaan.

Doet u met ons mee?