Bestratingen

Bestrating zorgt voor een extra uitstraling. Het is vaak de laatste stap op weg naar oplevering en/of in gebruik name van uw project. Schijf helpt u bij de keuze van het verhardingsmateriaal en de ruimtelijke inrichting om tot een gunstige oplossing te komen. Ook het aanbrengen van hekwerken, beschoeiing, verlichting en beplanting zijn werkzaamheden, die dagelijks worden uitgevoerd.

De door ons gerealiseerde projecten variŽren van grote oppervlakten van bedrijfsterreinen, de aanleg van toegangswegen, parkeerplaatsen, schoolpleinen tot bestrating om een huis heen. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt een plan uitgewerkt, waarna er tot realisatie wordt overgegaan.

Straatwerk is voor een groot gedeelte ambachtelijk werk. Deze werkzaamheden worden door Schijf op vakkundige wijze uitgevoerd.