Rioleringen

Bij het bouwrijp maken van grond komt de tevens aanleg van rioleringen aan de orde. Ook dit werk is bij Schijf Houthandel en Sloopwerken in vertrouwde handen.