Bouwrijp maken

Onder het bouwrijp maken verstaat Schijf het geschikt maken van een terrein om bouwwerkzaamheden uit te voeren. Dit kan zowel voor een nieuw te ontwikkelen terrein, bestaande woningbouwlocaties en/of bedrijventerreinen voor het toekomstige gebruik. Het terrein zal moeten worden opgeschoond en de contouren voor de nieuwe bebouwing zal worden aangebracht.

Voordat een bouwterrein zover is, heeft zich al een heel proces afgespeeld. Een proces waar met name een aantal openbare diensten met elkaar moet samenwerken om het terrein bouwrijp te maken. Zo zullen aansluitingen voor gas, water en stroom worden afgesloten. Het Kabel en Leidingen Informatie Centrum geeft informatie over de aanwezigheid van alle aanwezige nutsleidingen op het terrein en buiten de terreingrenzen. Schijf regelt een zogenoemde KLIC-melding, zodat vooraf bekend is waar eventuele kabels en leidingen zich bevinden. Deze informatie is niet geheel betrouwbaar, omdat er nog oude kabels en leidingen uit een ver verleden aanwezig kunnen zijn. Bijvoorbeeld terreinverlichting, of een olieleiding naar een ondergrondse tank. Ook telefoon- en datakabels van het ene gebouw naar het andere kunnen zich nog in de grond bevinden. Om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van alle gegevens kan het nuttig zijn om een aantal proefsleuven te graven.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning en/of het afvoeren van grond, is een bodemonderzoek nodig. Middels een nauwe samenwerking met diverse onderzoeksbureaus wordt er vooraf een plan gemaakt. Dit plan geeft duidelijk weer op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd. Aangezien er diverse mogelijkheden zijn, is het van belang vooraf te onderzoeken welk onderzoek het meest geschikt is. In goed overleg met opdrachtgever zal de strategie worden bepaald, zodat er zo efficiŽnt mogelijk kan worden gehandeld.

Gelijktijdig met het grondonderzoek zal het grondwater worden onderzocht. Indien er tijdens de bouw water moet worden onttrokken en/of worden geloosd, zijn er vergunningen nodig. Schijf verzorgt deze vergunningen.

Met regelmaat komt het voor dat de kwaliteit van de grond licht en/of sterk is verontreinigd. Bij verontreinigde grond zal er een saneringsplan worden opgesteld. Deze dient ter goedkeuring te worden aangeboden bij bevoegd gezag. Als het saneringsplan voldoet aan de gestelde eisen, wordt er toestemming gegeven om de werkzaamheden te starten. Om saneringswerkzaamheden te mogen uitvoeren, moet het bedrijf beschikken over een BRL-SIKB 7000:7001 certificaat. Schijf is in bezit van dit certificaat en is dus gecertificeerd om saneringswerk te mogen uitvoeren.

Overleg en meedenken in de voorbereiding is de basis om te komen tot een goede werkwijze, waarbij alle facetten worden bekeken, waardoor de werkzaamheden efficiŽnt kunnen worden uitgevoerd.

Voor het bouwrijp maken van uw terrein,  is Schijf een betrouwbare partner.