Bodemsanering

Na een bodemonderzoek kan er geconstateerd worden dat de grond verontreinigd is. In dit geval moet er een bodemsanering worden uitgevoerd.

Alleen bedrijven die zowel gecertificeerd als erkend zijn, mogen werkzaamheden uitvoeren waar bodemvervuiling in het spel is. Zij weten exact welke procedures er gevolgd moeten worden, hoe een saneringsplan in elkaar zit welke voorzieningen en veiligheidsmaatregelen er gevolgd moeten worden, hoe alles op papier moet worden vastgelegd, enzovoorts. Daarvoor beschikt Schijf niet alleen over de juiste mensen met de vereiste kennis, maar ook over de vereiste middelen en machines om veilig te kunnen werken. Hieronder valt ook de zogenoemde decontaminatie-unit. Schijf heeft al deze middelen in eigen beheer.

Schijf maakt bij milieutechnische projecten gebruik van haar eigen machinepark. Zo beschikt Schijf over grote en kleine machines die geschikt zijn voor het uitvoeren van bodemsaneringen.

Basis voor het uitvoeren van bodemsaneringen is de BRL 7000. Binnen dit kader moet gewerkt worden aan de hand van drie protocollen: de BRL 7001 voor droge ontgravingen, de BRL 7002 wanneer in-situ methoden worden toegepast en de BRL 7003 voor natte ontgravingen.

Uiteraard worden ook de afzetmogelijkheden bekeken, waarna Schijf alle handelingen om de vrijkomende grond af te voeren voor de opdrachtgever verzorgt.

Middels in- en externe opleidingen worden onze medewerkers opgeleid om de werkzaamheden op vakkundige wijze te verrichten. Op deze manier bent u gewaarborgd van een goed uitgevoerde sanering.

d