Funderingsherstel

Zoals u ongetwijfeld weet zijn funderingen in  en rond Amsterdam zeer kwetsbaar. Veel opstallen zijn gebouwd op klei en veen, niet bepaald de meest solide ondergrond. Bovendien zijn veel panden in Amsterdam al behoorlijk op leeftijd en de funderingen door de tand des tijds aangevreten.

Ook kan door rioleringswerkzaamheden, waterstand verlaging en bijvoorbeeld de aanleg van de Noord- Zuid route negatieve gevolgen hebben voor een fundatie onder een opstal.

Hierdoor kan het zijn dat de fundering niet meer voldoende draagkracht.

Verzakking
Een scheur in de muur, een klemmende deur of een vloer die verzakt, zijn de eerste signalen dat uw fundering is aangetast. Zodra u deze verschijnselen waarneemt, is het zaak snel actie te ondernemen, zodat er snel een oplossing voor de verzakking te voorkomen.

Hoe langer u wacht, des te kostbaarder de herstelwerkzaamheden.

Herstel
Middels het aanbrengen van een nieuw fundament kan (verdere) verzakking worden voorkomen. Het herstellen kan middels meerdere technieken worden uitgevoerd. Meestal worden de herstel werkzaamheden uitgevoerd middels het aanbrengen van een constructieve betonvloer, welke wordt doorgezet tot in de bouwmuren, waardoor deze vloer de dragende functie van de bestaande fundering zal overnemen. Deze vloer wordt voorzien van nieuwe palen, waardoor het opstal opnieuw is gefundeerd.


Onderkeldering
Een veel voorkomende optie is het gelijktijdig onderkelderen. Hierdoor wordt het woongenot vergroot. Er ontstaat een ruimte die bijna zo groot kan zijn als de begane grond. Met geringe meerkosten is deze optie goed realiseerbaar en bied u gelijktijdig veel meer ruimte.

Schijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden, die worden uitgevoerd om het herstel en onderkeldering mogelijk te maken.

Alle hiervoor noodzakelijk werkzaamheden worden uitgevoerd met eigen (vaak zelf ontworpen) equipement en vakbekwame medewerkers. Middels een interne opleiding worden onze medewerkers opgeleid, waardoor men specialist wordt op dit vakgebied.

Onze disciplines bestaan uit:

-   sloopwerkzaamheden
-   grondwerk, eventueel grond sanering, mocht deze vervuild zijn
-   plaatsen inpandig waterscherm en/of damwand
-   droog houden bouwput
-   aanbrengen stut- en stempelwerk

Ook is het mogelijk om hei- en betonwerk door ons te laten uitvoeren.

Met meer dan 25 jaar ervaring op dit vakgebied, weet Schijf wat er bij komt kijken om de werkzaamheden slagvaardig aan te pakken, waardoor wij tegen concurrerende prijzen de werkzaamheden kunnen verrichten.