Stofarm slopen

Schijf Groep werkt (fijn)stofvrij
Wat is fijnstof?
Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid en dan vooral kankerverwekkende stoffen zoals respirabel kwarts, hardhout, chroom en nikkel. Werknemers die hiermee in aanraking komen, moeten voorzichtig zijn en op een verantwoorde, veilige en vooral gezonde manier werken.
Daarom is het volgens TNO noodzakelijk dat werknemers zich minder blootstellen aan fijnstof ofwel ‘stofvrij' werken en dat er meer systemen ontwikkeld worden die zorgen voor minder fijnstof op de werkvloer.

Verplichting werkgevers 
Werkgevers hebben ook de verplichting aan te tonen dat de werkzaamheden ‘gezond’ worden uitgevoerd. Dit kan door het uitvoeren van blootstellingsmetingen op de werkplek. Dit is in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar en erg duur. Echter de Inspectie SZW erkent en accepteert gevalideerde gereedschapssystemen (combinatie van gereedschap, afzuigmodule en stofzuiger of andere beheersmaatregel).

Schijf Groep toonaangevend 
De Schijf Groep is al jarenlang actief bezig om de stofemissie en de blootstelling hiervan aan onze werknemers terug te brengen. De Schijf Groep is in de afgelopen jaren onder andere betrokken geweest bij het ontwikkelen van speciale vernevelaars voor op de werkplekken, speciale punt/bronafzuiging voor elektrische gereedschappen.

De Schijf Groep maakt al jaren gebruik van:
1.    Stofafzuigers met filters op de werkplek
2.    Vernevelaars op de werkplek
3.    Gereedschap met stofafzuiging bij de bron
4.    Adembescherming voor de werknemers 

TNO project 
TNO is in juli 2013 gestart met een project met als doel het overdragen en uitwisselen van kennis tussen TNO en aannemers in de bouw. Deze kennis heeft betrekking op stofvrij werken en het gebruik van stofvrije gereedschappen in de bouw.
Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld en deze is onder andere getekend door de Schijf Groep.  

Meer informatie hierover is te vinden op:
http://www.stofvrijwerken.tno.nl/inspectie-szw/intentieverklaring