Vezelveiligheid

Veilig in elke vezel!

Onder het motto INFORMEREN IS MOTIVEREN komen de asbestsaneerders en asbestspecialisten van de Schijf Groep tenminste 4x per jaar bij elkaar.

Het doel van deze bijeenkomsten is om alle medewerkers te informeren inzake de verzwaring van vrijgavenormen, verlagen van vezelemissie in containment en de protectiefactor van de huidige adembeschermingsmiddelen.

Tijdens de eerste bijeenkomst van 2014 zijn de uitslagen van in eigen beheer uitgevoerde proeven geŽvalueerd.

Het doel van deze proeven is om het beperken van de vezelemissie tijdens klasse 3 saneringen te vergelijken. Met deze proeven investeert Schijf in kennis waar wij zelf, maar ook de gehele branche zo'n behoefte aan heeft.

De campagne "veilig met elke vezel" wordt door ons dan ook breed uitgedragen.

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.