Tuin- Groenafval


Wilt u tuin- groenafval afvoeren? Toegestane afvalstoffen:


Wat kunt u NIET onder dit afvalsoort afvoeren?
De volgende afvalstromen worden als verontreiniging aangemerkt en mogen niet worden aangeboden als tuinafval


Let op! indien u meer dan 10% grond of graszoden wilt afvoeren, dan kunt u dit afvoeren onder grondafval.

Bij de verwerker wordt de definitie (zie afval-acceptatievoorwaarden) van het afval vastgesteld, welke eventueel zou kunnen afwijken van de vaststelling, welke ter plaatse wordt verricht door de belader en/of chauffeur.

Tevens biedt Schijf Transport de unieke mogelijkheid om afval op hoogte af te voeren door middel van 2 vrachtwagens met een autolaadkraan(bereik 22 en 28 m1). Zie hiervoor ook www.afhijsbak.nl . 
Deze vrachtwagens kunnen uiteraard ook worden ingezet om materiaal of materieel op hoogte aan te voeren.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0297-522144 en vraag naar Tristan Frese of mail naar tristan@schijf.nl.
Hij beantwoord al uw vragen en zal u verder van dienst zijn.