Bouw- en sloopafval


Bouw- en sloopafval is al het afval dat vrijkomt bij een (ver)bouw of sloop.
toegestane afvalstoffen:


Wat kunt u NIET onder dit afvalsoort afvoeren?

De volgende afvalstromen worden als verontreiniging aangemerkt en mogen niet worden aangeboden
als gemengd bouwafval, sloopafval of huisraad:


Bij de verwerker wordt de definitie (zie afval-acceptatievoorwaarden) van het afval vastgesteld, welke eventueel zou kunnen afwijken van de vaststelling, welke ter plaatse wordt verricht door de belader en/of chauffeur.

Tevens biedt Schijf Transport de unieke mogelijkheid om afval op hoogte af te voeren door middel van 2 vrachtwagens met een autolaadkraan(bereik 22 en 28 m1). Zie hiervoor ook www.afhijsbak.nl  Deze vrachtwagens kunnen uiteraard ook worden ingezet
om materiaal of materieel op hoogte aan te voeren.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0297-522144 en vraag naar Tristan Frese of mail naar tristan@schijf.nl.
Hij beantwoord al uw vragen en zal u verder van dienst zijn.