Projecten 2012

Opdrachtgever: Pierrot Bouwbedrijf
Uitvoering: November 2012
Locatie: Rokin, Amsterdam

Project:

Het afvoeren van bouw- en sloopafval.

  


Opdrachtgever: Winkelketen
Uitvoering: 2012
Locatie: Leiden

Project:

Er zijn asbesthoudende materialen aangetroffen in het gebouw. De asbesthoudende materialen moesten verwijderd worden. Aangezien de lokatie open moest blijven is er een tunnel gebouwd om goederen te vervoeren van het magazijn naar de winkel. Hierdoor was er geen stagnatie.

 


Opdrachtgever: van Berkel Aannemers Leimuiden B.V.
Uitvoering: 2012
Locatie: Derde Helmerstraat, Amsterdam

Project:

Realiseren funderingsherstel met ruwbouw kelderbak. Het hele pand op tafelconstructie plaatsen.

 
 


Opdrachtgever: NBK West B.V.
Uitvoering: 2012
Locatie: Prinses Irenelaan, Leidschendam

Project:

Betonrenovatie galerijen flatgebouw. 

 
 


Opdrachtgever: Intermaris Hoeksteen
Uitvoering: 2012
Locatie: Eloystraat, Hoorn
Project:

Het volledig slopen van 8st duplexwoningen uit 1953 en het bouwrijp maken van de kavel. De asbesthoudende materialen hebben we gesaneerd. Hierna zijn wij gestart met leeg strippen van de woningen.(plafonds, vloer afwerkingen, aftimmeringen en keukenblokken). Tijdens deze werkzaamheden is er rekening mee gehouden met materialen die eventueel voor hergebruik in aanmerking kwamen. Wij hebben paneeldeuren, balkonhekken en gevel kozijnen incl. buitendeuren gedemonteerd en afgevoerd naar onze Restoric winkel. Nadat deze materialen gedemonteerd en afgevoerd waren zijn wij gestart met het totaal verwijderen van de 8st duplexwoningen incl. funderingen, bestrating en bosschages deze werkzaamheden werden uitgevoerd door een 24 tonís rupskraan.

 
 
 
 
 


Opdrachtgever: Witte Bouw en Aannemersbedrijf B.V.
Uitvoering: oktober 2012
Locatie: Zwembad, Hobbemastraat, Amsterdam
Project:

Het afhijsen van bouw- en sloopafval.

 


Opdrachtgever: Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden
Uitvoering: 2012
Locatie: Rapenburg, Leiden
Project:

Tijdens de asbestinventarisatie is er asbesthoudend materiaal aangetoffen. De dekvloer en plaatmateriaal vallen onder risicoklasse 2 en is in containment verwijderd.

 
 


Opdrachtgever: Industriueel opdrachtgever
Uitvoering: 2012
Locatie: Zwijndrecht
Project:

Tijdens de asbestinventarisatie in het ketelhuis is er een besmetting aangetroffen.Ook zijn er asbesthoudende pakkingen aangetroffen. De besmetting is opgeruimd door middel van handpicking, stofzuigen en het afnemen met vochtige kleefdoekjes. De pakkingen zijn handmatig verwijderd.

 
 


Opdrachtgever: Stam Sloopwerken  
Uitvoering: 2012
Locatie: Frederikskade, Hoogmade
Project:

Er is 450 m2 golfplaten aangetroffen op het dak van stal. Het betreft een openlucht sanering. Door middel van een steiger en valbeveiliging zijn de golfplaten gedemonteerd .Vervolgens worden zijn de golfplaten naar de container getransporteert met de shovel en daar handmatig in de container geplaatst. De container is voorzien van container bag met een drie dubbele folie laag zodat alles luchtdicht is verpakt.

  


Opdrachtgever: Vios Bouw en Onderhoud Amsterdam BV
Uitvoering: 2012
Locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam
Project:

Het aanbrengen inclusief stut- en stempelwerk van een sparing in een bouwkundige muur waarna de opdrachtgever de doorgang geheel heeft gerealiseerd gelijkwaardig aan de naastgelegen doorgangen.

 


Opdrachtgever: Flow Works B.V.
Uitvoering: 2012
Locatie: Prinsengracht, Amsterdam  
Project:

Stabiliseren van het pand door vijf houten kruizen op iedere verdieping aan te brengen en de achtergevel te knevelen. Funderingsherstel d.m.v. het aanbrengen van schroef/ injectiepalen en constructieve betonvloer ingekast in de bouwmuren.

 


Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf Bouwnet B.V.  
Uitvoering: 2012
Locatie: Middenweg, Amsterdam
Project:

Realiseren funderingsherstel met ruwbouw kelderbak.

 


Opdrachtgever: DVM
Uitvoering: 2012
Locatie: Rokin, Amsterdam
Project:

Het verwijderen van een trappenhuis op het dak. Door middel van boorwerk en afhijskraan werd het mogelijk gemaakt om het trappenhuis te verwijderen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een wandzaag.

 
 
 


Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Kroom BV
Uitvoering: 2012  
Locatie: Kennedylaan, Utrecht
Project:

Het zagen van 2 deursparingen. Het zagen bestond uit 10 cm metselwerk, 10 cm spouw en 10 cm beton.

 


Opdrachtgever: Particulier
Uitvoering: 2012
Locatie: Oostzijde, De Hoef
Project:

Het afvoeren van funderingsbalk door middel van de funderings los te boren- zagen- en hakken.

 
 
 


Opdrachtgever: NetCare onderd. Liander / Alliander N.V
Uitvoering: 2012
Locatie: GOS Station, Den Helder
Project:

Tijdens de asbestinventarisatie van het gasstation is er plafondbeplating aangetroffen. De plafondbeplating met achterhout is gedemonteerd, ingepakt en afgevoerd. Er is gewerkt met explosieveilige gereedschappen.

 
 


Opdrachtgever: Hofstede cs Milieuadviseurs  
Uitvoering: 2012
Locatie: Gedempte Gracht, Zaandam
Project:

Het betreft hier een asbestsanering in een winkel. Doordat de winkel gewoon geopend was zijn de werkzaamheden in het weekend uitgevoerd en dag en nacht. Er was een vlonder getimmerd zodat het personeel er onderdoor kon lopen en op deze manier toegang hadden tot het magazijn. Het plaatmateriaal is onder risicoklasse 3 verwijderd.

 
 
 


Opdrachtgever: GroenWest
Uitvoering: 2012
Locatie: Prins Bernhardstraat, Wilnis
Project:

Het betreft hier een bijzondere asbestsanering. Het was hier niet mogelijk om een containment te maken in de kruipruimte. Voor de sanering van het buismateriaal zijn wij van buitenaf onder de fundering door naar de kruipruimte gegaan. Tegen het werkgebied is er onder andere een mobiele deco-unit geplaatst. Het buismateriaal is vrij gemaakt door middel van los hakken, waarna deze dubbel en luchtdicht is verpakt en afgevoerd. Voordat het werkgebied is afgebroken is er een visuele inspectie uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium.

 
 


Opdrachtgever: NetCare onderd. Liander / Alliander N.V
Uitvoering: 2012  
Locatie: GOS Station, Sassenheim
Project:

Tijdens de asbestinventarisatie van het gasverdeelstation zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. De asbesthoudende materialen vallen onder risicoklasse 2. Het betreft hier de sanering van de asbesthoudende kit langs kozijnen en plaatmateriaal in de spouw langs weerszijden in de kozijnstijlen. Er is gewerkt met explosieveilige gereedschappen en stofzuigers.

 
 


Opdrachtgever: Barten Groep     
Uitvoering: september 2012
Locatie: Hooghiemstraplein, Utrecht
Project: Het afvoeren van bouw- en sloopafval.

 


Opdrachtgever: Regiewerk
Uitvoering: september 2012
Locatie: Noordeinde, Den Haag
Project: Het afvoeren van bouw- en sloopafval.

 


Opdrachtgever: Smits Vastgoedzorg
Uitvoering: augustus 2012
Locatie: Bloemforteinstraat, Rotterdam
Project: Het slopen en afvoeren van de schoorsteen.

 


Opdrachtgever: Albemarle Catalysts Company B.V.
Uitvoering: 2012
Locatie: Nieuwendammerkade, Amsterdam
Project: Het maken van een machinefundatie terwijl de fabriek doordraaide. Via gat in betonvloer: grond ontgraven onder saneringscondities, damwanden geplaatst, werkvloer gestort, sonderingen gemaakt, buispalen geheid, zand aangevuld, schuimbeton aangebracht, betonvloer gesloopt, wapening gevlochten, beton gestort en afgevlinderd.

 
 
 
 
 
 
 
 
  


Opdrachtgever: Raams Verbouw en Onderhoud B.V.
Uitvoering: 2012
Locatie: Jacob Marisplein, Amsterdam
Project: Realiseren funderingsherstel t.b.v. twee panden.

 
 


Opdrachtgever: Schakel & Schrale  
Uitvoering: januari t/m juli 2012
Locatie: Westersgracht, Haarlem
Project:

Zeven historische panden zijn in de loop van de tijd behoorlijk aan het verzakken geraakt waardoor funderingsherstel noodzakelijk is. Na de asbestsaneringen zijn de panden volledig leeg gestript. Nadat de aanwezige grond is verwijderd om kassen te kunnen maken, zal de opdrachtgever de palen heien en kan de nieuwe betonvloer de panden weer gaan dragen.

 
 


Opdrachtgever: Gemeente Uithoorn
Uitvoering: mei 2012
Locatie: Sint- Jan de Doperkerk, ook bekend als de Schanskerk, Uithoorn
Project:

10 mei kregen we het verzoek van de gemeente Uithoorn om de Schanskerk te stabiliseren. De bevestigingen van de ornamenten op de torens en de klokken waren instabiel, waardoor er gevaar was voor de omgeving. Door snel en vakkundig schakelen, werd er een plan opgesteld, waardoor de situatie 24 uur later geheel onder controle was en de omwonenden weer gebruik konden maken van hun eigen keuken en bed.

  
 


Opdrachtgever: Huib Bakker Bouw B.V.
Uitvoering: mei 2012
Locatie: Gedempte Oude Gracht, Haarlem
Project:

De drie verdiepingen boven de winkel zijn toe aan een grote opknapbeurt. Daarom moeten de verdiepingen volledig gestript worden zodat Huib Bakker Bouw er weer wat moois kan van maken. Belangrijk is echter wel dat de winkelende mensen geen last ondervinden van onze sloopactiviteiten. Door de inzet van afzuiging en beneveling van de te slopen onderdelen is de overlast tot een absoluut minimum beperkt.

 
 
 


Opdrachtgever: Goorbergh Fundamenteel
Uitvoering: april en mei 2012
Locatie: Rechthuislaan, Rotterdam
Project:

In de loop van de jaren is het historische pand Belvedere circa 60 centimeter verzakt. Om dit verder zakken te voorkomen zijn er eerst nieuwe buispalen geheid. Vervolgens zal er een nieuwe betonvloer gestort worden die in de kassen zal doorlopen. Deze nieuwe vloer zal gebruikt gaan worden om het pand weer waterpas te krijgen. Dit zal gebeuren met behulp van hydraulische vijzels. NB de lat die op de muur zit is waterpas!

 
 


Opdrachtgever: Smart Interiors
Uitvoering: mei 2012
Locatie: Keizersgracht, Amsterdam
Project: Het afhijsen van 800 m3 hout.

 


Opdrachtgever: Kroom Amsterdam B.V.
Uitvoering: april 2012
Locatie: Nassaukade, Amsterdam
Project: Het afhijsen van bouw- en sloopafval.

 


Opdrachtgever: H&R Bouw B.V.
Uitvoering: april 2012
Locatie: 2e Jan van der Heijdenstraat, Amsterdam
Project: Het uithijsen van een kraan - 4 meter onder het maaiveld en 6 meter boven de keldervloer. Het uithijsen van de kraan doen we door middel van 2 vrachtauto's. We plaatsten een draglineschot en hierop zetten we een zak met zand voor tegengewicht. Vervolgens kan de kraan naar buiten gereden worden.

 
 
 
 


Opdrachtgever: Van Os- Van den Berg
Uitvoering: 2012
Locatie: Amstelveld, Amsterdam
Project: Het uitdiepen van de souterrain en funderingsherstel.

 
 


Opdrachtgever: Berkhout Bouw
Uitvoering: maart 2012
Locatie: P.C. Hooftstraat, Amsterdam
Project: We hebben hier een kelder gebouwd onder het winkelpand en de achterliggende tuin.

 
 


Opdrachtgever: Teeuwissen Rioolreiniging Huizen B.V.
Uitvoering: 2012
Locatie: Afsluitdijk
Project: Het verwijderen van een betonplaat.

 


Opdrachtgever: Dhr. Broeke 
Uitvoering: maart 2012
Locatie: Valeriusstraat, Amsterdam  
Project: De opdrachtgever heeft ons gevraagd om het bestaande souterrain uit te diepen en funderingsherstel te plegen in verband met het realiseren van een kelderbak onder de woning. Op de foto's ziet u inkassingen met vijzels en gevlochten vloerwapening.

 


Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf F.W. Onrust BV  
Uitvoering: 2012  
Locatie: Tropenmuseum, Amstercam
Project:

Het afhijsen van bouw- en sloopafval.

  


Opdrachtgever: Heras B.V.  
Uitvoering: februari 2012
Locatie: Transformatorweg, Amsterdam
Project:

De Penitentiaire inrichting aan de Transformatorweg was toe aan groot onderhoud. Nadat Schijf in 2010 de aanwezige opstallen heeft gesloopt en er nieuwbouw was gepleegd, was het tijd voor de afwerking in de vorm van een hardhouten beschoeiing. Er is in totaal 180 m1 Afrikulu beschoeiing geplaatst.

 


Opdrachtgever: DVM  
Uitvoering: februari 2012
Locatie: Rokin, Amsterdam
Project: Betonnen staanders wegzagen/afzagen gelijk aan het vloeroppervlak.

 


Opdrachtgever: Barten Groep
Uitvoering: februari 2012
Locatie: Huizingalaan, Amsterdam
Project: Restanten asbestplaten verwijderen.

 


Opdrachtgever: Eelco de Ridder
Uitvoering: 2012
Locatie: Rembrandtplein, Amsterdam
Project: Het afhijsen van bouw- en sloopafval.

 


Opdrachtgever: Bouwmaatschappij Rokin B.V.
Uitvoering: januari 2012
Locatie: Rokin, Amsterdam
Project: Het afhijsen van bouw- en sloopafval op grote hoogte.

 


Opdrachtgever: Dhr. Broeke 
Uitvoering: december 2011 - maart 2012
Locatie: Valeriusstraat, Amsterdam  
Project: De opdrachtgever heeft ons gevraagd om het bestaande souterrain uit te diepen en funderingsherstel te plegen in verband met het realiseren van een kelderbak onder de woning. Op de foto's is te zien dat de damwand nu erin staat en dat de bestaande vloer van het souterrain verwijderd is.