Sloopwerken

Bij zowel renovatie- als bij totaalsloop gold tot voor kort dat het voor de omgeving een zaak was van overlast, van lawaai en stof. Schijf heeft dit probleem onderkend. Met nieuwe machines en betere werkmethoden wordt die overlast tot een minimum beperkt.

Steeds wordt ge´nvesteerd in de nieuwste machines en materieel. Ook de werkmethoden worden keer op keer verfijnd. Een plan van aanpak kunt u aan Schijf toevertrouwen. Begrippen als schoon en snel zijn geen loze kreten. Middels overleg wordt met de opdrachtgever besproken wat de mogelijkheden zijn, om tot een gestructureerde aanpak te komen.